« 1Moj 32:5 1 Księga Mojżeszowa 32:6 1Moj 32:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy się są posłowie wrocili ku Jakobowi rzekąc: „Przyszli jesmy byli ku Ezau bratu twemu, otoć jedzie w potkanie tobie se cztyrmisty mężow”.
2.WUJEK.1923I wrócili się posłowie do Jakóba, mówiąc: Przyszliśmy do Ezawa, brata twego, a oto pośpiesza zabieżeć ci ze cztermi sty mężów.
3.GDAŃSKA.1881I wrócili się posłowie do Jakóba, mówiąc: Przyszliśmy do brata twego Ezawa, który też idzie przeciwko tobie, a cztery sta mężów z nim.
4.GDAŃSKA.2017Posłańcy wrócili do Jakuba i mówili: Przyszliśmy do twego brata Ezawa, a on też idzie naprzeciwko ciebie, a z nim czterystu mężów.
5.NEUFELD.1863(32:7) I wrócili posłańcy do Jakoba i rzekli: przybyliśmy do brata twojego do Esawa, i on także idzie naprzeciwko tobie a czterysta ludzi z nim.
6.CYLKOWI wrócili wysłańcy do Jakóba i rzekli: "Przybyliśmy do brata twojego, do Esawa, a on również idzie na spotkanie twoje, a czterysta ludzi z nim."
7.KRUSZYŃSKI(32:7) I wrócili posłowie do Jakóba, mówiąc: "Przyśliśmy do brata twego Ezawa, a on idzie naprzeciwko ciebie i czterystu ludzi z nim".
8.MIESES(32:7) Posłańcy ci wrócili do Jakóba, mówiąc: „Przybyliśmy do brata twojego, do Ezawa, ale on też idzie na spotkanie twoje, a z nim czterysta ludzi”.
9.SPITZER.1937(32:7) Ale wrócili wysłańcy do Jakóba, mówiąc: – Przybyliśmy do brata twego, do Ezawa, a także on idzie naprzeciw tobie i czterystu ludzi z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Posłowie wrócili z taką wiadomością: Szliśmy do twego brata, Ezawa; ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi.
11.BRYTYJKAA gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: Przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim czterystu mężów.
12.POZNAŃSKAPosłańcy powrócili do Jakuba z wieścią: - Doszliśmy do twego brata Ezawa; on sam idzie już z czterystu ludźmi naprzeciw ciebie.
13.WARSZ.PRASKAAle wysłannicy Jakuba wrócili i powiedzieli: Szliśmy do twego brata, Ezawa, lecz [dowiedzieliśmy się, że] on idzie, i to z czterystu ludźmi, właśnie na twoje spotkanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:7) A wysłańcy wrócili do Jakóba oraz mu powiedzieli: Przybyliśmy do twojego brata, do Esawa i on również idzie na twe spotkanie, a z nim czterystu ludzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłowie wrócili do Jakuba z takim doniesieniem: Przyszliśmy do twego brata, Ezawa, ale on już zdąża na spotkanie z tobą, a jest z nim czterystu ludzi.