« 1Moj 32:6 1 Księga Mojżeszowa 32:7 1Moj 32:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy się jest Jakob ubał wielmi ❬...❭ i rozdzielił jest lud swoj, jeż to był s nim, a stada, woły, owce, wielbłądy, osły, wszytko we dwa pługi [a we dwa]
2.WUJEK.1923Zlękł się Jakób bardzo: i przestraszony rozdzielił lud, który z nim był: także trzody, i owce, i woły, i wielbłądy na dwa hufca,
3.GDAŃSKA.1881I zląkł się Jakób bardzo a strwożył się; i rozdzielił lud, który z nim był, i owce, i woły, i wielbłądy, na dwa hufce;
4.GDAŃSKA.2017Jakub bardzo się przestraszył i ogarnęła go trwoga. Podzielił więc lud, który z nim był, oraz owce, woły i wielbłądy na dwa obozy.
5.NEUFELD.1863(32:8) I obawiał się Jakob bardzo i przestraszył się, i rozdzielił ludzi którzy przy nim byli i trzody i bydło i wielbłądy na dwa tabory.
6.CYLKOWI uląkł się Jakób bardzo, i strwożył się; i rozdzielił ludzi, którzy z nim byli, i trzody, i bydło, i wielbłądy, na dwa hufce.
7.KRUSZYŃSKI(32:8) Jakób bardzo się zląkł i przestraszył nim. I podzielił ludzi, którzy byli z nim, i owce i woły i wielbłądy na dwa obozy,
8.MIESES(32:8) Jakób strwożył się bardzo i przeraził się: – więc podzielił lud, który miał przy sobie, oraz trzodę, rogaciznę i wielbłądy na dwa obozy
9.SPITZER.1937(32:8) Więc zląkł się Jakób bardzo i zatrwożyło go, tedy rozdzielił ludność, która była z nim, i stada i bydło na dwa obozy.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, drobne i większe bydło oraz wielbłądy na dwa obozy,
11.BRYTYJKAWtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy,
12.POZNAŃSKAJakub bardzo się przeląkł, poczuł się nieswojo. Podzielił zatem swoich ludzi oraz owce, woły i wielbłądy na dwa obozy.
13.WARSZ.PRASKANa wieść o tym Jakub przeraził się tak bardzo, że aż serce zaczęło mu bić żywiej. Potem podzielił wszystkich ludzi, których miał przy sobie, a także owce, woły i wielbłądy na dwa obozy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:8) Więc Jakób bardzo się wystraszył i strwożył; rozdzielił na dwa hufce ludzi, którzy z nim byli, trzody, bydło oraz wielbłądy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakuba ogarnął strach. Poczuł się jak osaczony. Postanowił zatem swoich ludzi, owce, bydło i wielbłądy podzielić na dwa obozy.