« 1Moj 4:1 1 Księga Mojżeszowa 4:2 1Moj 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem urodziła brata jego, Abela. Potem jest był Abel pastucha owczy, a Kaim oraczem.
2.WUJEK.1923I zasię porodziła brata jego Abela. A Abel był pasterzem owiec, a Kain oraczem.
3.GDAŃSKA.1881I porodził zasię brata jego Abla; i był Abel pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
4.GDAŃSKA.2017I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
5.NEUFELD.1863I urodziła jeszcze brata jego Hebla; i Hebel był pasterzem owiec, a Kain był uprawiaczem roli.
6.CYLKOWI urodziła jeszcze brata jego, Hebla; i był Hebel pasterzem trzód, a Kain był uprawiaczem roli.
7.KRUSZYŃSKII urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem stada, a Kain był pracownikiem rolnym.
8.MIESESNastępnie urodziła brata jego Abla [Hebel]. Abel był pasterzem trzód, zaś Kain był rolnikiem.
9.SPITZER.1937A następnie urodziła brata jego Abla. I był Abel pasterzem trzód a Kain był uprawiaczem roli.
10.TYSIĄCL.WYD5A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
11.BRYTYJKAPotem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
12.POZNAŃSKAPóźniej urodziła jeszcze jego brata, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
13.WARSZ.PRASKAA potem urodziła jeszcze Abla, brata Kaina. Abel był pasterzem owiec, a Kain uprawiał ziemię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jeszcze urodziła jego brata Hebla. Hebel był pasterzem trzód, zaś Kain uprawiał rolę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem urodziła jeszcze jego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę.