« 1Moj 6:16 1 Księga Mojżeszowa 6:17 1Moj 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBoć ja przywiodę wody z potopu na ziemię a zagubię wszytko stworzenie, w jemże to są dusze żywe, pod niebem a wszystko, csoż jest żywego na ziemi, to poginie.
2.WUJEK.1923Oto ja przywiodę wody potopu na ziemię, abych wytracił wszelkie ciało, w którem jest duch żywota pod niebem. Wszystko, co na ziemi jest, zniszczeje.
3.GDAŃSKA.1881A Ja oto, Ja przywiodę potop wód na ziemię, ku wytraceniu wszelkiego ciała, w którem jest duch żywota pod niebem; wszystko, cokolwiek jest na ziemi, pozdycha.
4.GDAŃSKA.2017A ja, oto ja sprowadzę potop wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
5.NEUFELD.1863Ja zaś sprowadzę potop wód na ziemię, by zgładzić wszelkie ciało, w którém jest dech życia, z pod nieba; wszystko co jest na ziemi, zginie.
6.CYLKOWA Ja oto, sprowadzam potop, - wody na ziemię, by zniweczyć wszelkie ciało, w którém dech życia jest z pod nieba: wszystko, co na ziemi, wyginie.
7.KRUSZYŃSKIA oto ja sprowadzę potop, wodę na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którem jest duch życia: wszystko, co jest na ziemi, wyginie.
8.MIESESA Ja oto sprowadzę potop wody na ziemię, ażeby zgładzić wszystkie istoty cielesne pod niebem, które mają w sobie dech żywota; wszystko, co na ziemi jest, niech zginie.
9.SPITZER.1937A ja oto sprowadzę potop wód na ziemię, aby zgładzić wszelkie ciało, w którym dech życia pod niebem, wszystko, co na ziemi, niech wyginie.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
11.BRYTYJKABo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
12.POZNAŃSKAJa zaś sprowadzę na świat wody potopu, aby wygubić wszelką istotę cielesną pod niebem, w której jest tchnienie życia. Niech zginie wszystko na świecie!
13.WARSZ.PRASKAJa zaś sprowadzę na ziemię wody potopu i wytracę wszystko, co żyje pod niebem; wyginie wszystko, co się rusza na ziemi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto Ja sprowadzam potop wody na ziemię, by zniweczyć spod nieba wszelką cielesną naturę, w której jest tchnienie życia; wszystko, co jest na ziemi wyginie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą. Zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia, wszystko, co jest na ziemi, zginie.