« 1Moj 6:18 1 Księga Mojżeszowa 6:19 1Moj 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ w korabiu będą, aby z tobą zostali żywo, samcowie i samice.
2.WUJEK.1923I ze wszech zwierząt wszelkiego ciała, po dwojgu wwiedziesz do korabia, aby zostały żywe z tobą: samca i samicę.
3.GDAŃSKA.1881I ze wszech zwierząt wszelkiego ciała po dwojgu ze wszech, wprowadzisz do korabia, aby żywo zachowane były z tobą, samiec i samica będą.
4.GDAŃSKA.2017I ze wszystkich zwierząt wszelkiego ciała po jednej parze wprowadzisz do arki, aby uchowały się z tobą żywe, będą to samiec i samica.
5.NEUFELD.1863I z wszelkiego żyjącego, z wszelkiego ciała, z każdego po dwoje sprowadzisz do arki, abyś je zachował żywemi przy sobie, samiec i samica być mają.
6.CYLKOWZ wszystkiego też co żyje, z wszelkiego ciała, po parze z każdego wprowadzisz do korabia, abyś zachował je z sobą: samiec i samica niech będą:
7.KRUSZYŃSKII ze wszystkiego, co żyje, ze wszystkiego ciała, po dwoje ze wszystkiego wprowadzisz do arki, aby żyło z tobą; samiec i samica niech będą.
8.MIESESteż ze wszystkiego, co żywe, z wszystkich istot cielesnych po parze z każdej wprowadzisz do arki, ażeby zachować je z tobą: samiec i samica niech będą.
9.SPITZER.1937I z wszystkiego, co żyje, z wszelkiego ciała, po dwoje ze wszystkiego wprowadzisz do arki, aby zachować je przy życiu z tobą; samiec i samica być mają.
10.TYSIĄCL.WYD5Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
11.BRYTYJKAZ wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.
12.POZNAŃSKAWprowadź też do arki po parze ze wszystkich zwierząt, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą.
13.WARSZ.PRASKAPonadto wprowadzisz do arki spośród wszystkich istot żywych po parze, samca i samicę, aby ich uchronić od zagłady.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wszystkiego też, co żyje, z wszelkiej cielesnej natury, z każdego wprowadzisz do arki po parze, abyś je z sobą zachował; niech to będą samiec i samica.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto ze wszystkiego, co żyje, z każdej żywej istoty, wprowadzisz do arki po parze, samca i samicę, by je zachować przy życiu.