« 1Moj 6:20 1 Księga Mojżeszowa 6:21 1Moj 6:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nabierzy z sobą rozmajitego pokarmu, jenże się godzi tobie i wszemu porodzonemu stworzeniu na pokarm”.
2.WUJEK.1923Przetóż weźmiesz z sobą ze wszelkich pokarmów, które jedzone być mogą, i zniesiesz do siebie: i będą tak tobie jako i onym na pokarm.
3.GDAŃSKA.1881A ty weźmiesz z sobą wszelkiego pokarmu, który się jeść godzi, a zbierzesz do siebie, i będzie tobie i onym na pokarm.
4.GDAŃSKA.2017A ty weźmiesz ze sobą wszelki pokarm, który się nadaje do jedzenia, i zabierzesz do siebie, i będzie tobie i im na pokarm.
5.NEUFELD.1863A ty weź sobie ze wszystkiego jadła, które może być jedzoném i zbierzesz je u siebie, aby było tobie i im na pokarm.
6.CYLKOWTy zaś nabierz sobie wszelakiej strawy na pokarm, a nagromadź ją u siebie, aby była tobie i im na pokarm.
7.KRUSZYŃSKIA ty Weźmij sobie ze wszystkiego pożywienia, którem karmić się będą, i zgromadzisz sobie, a będzie tobie i im na pożywienie".
8.MIESESTy zaś zabierz z sobą z każdej strawy, co jest jadalne i nagromadź u siebie, ażeby służyło na pokarm tobie i im”.
9.SPITZER.1937A ty weź sobie z wszelkiego pożywienia, które się spożywa, i nagromadź je u siebie, aby było tobie i im na pożywienie.
10.TYSIĄCL.WYD5A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt.
11.BRYTYJKATy zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.
12.POZNAŃSKATy zaś zabierz wszystko, co nadaje się do jedzenia, i zgromadź u siebie, aby tobie i im służyło jako pokarm.
13.WARSZ.PRASKAZabierz też ze sobą [zapasy] różnej żywności, z wszystkiego, co nadaje się do jedzenia. Miej to w pobliżu siebie, by służyło dla ciebie i dla zwierząt.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty nabierz sobie na pokarm wszelkiej strawy oraz nagromadź ją u siebie, by była pokarmem tobie i im.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzygotuj też stosowne pożywienie i zgromadź odpowiednie zapasy, tak abyś miał co jeść zarówno ty, jak i wszystkie zwierzęta.