« 2Sam 22:1 2 Księga Samuela 22:2 2Sam 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Pan skała moja i siła moja i zbawiciel mój.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Pan opoka moja i twierdza moja, i wybawiciel mój ze mną.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział: PAN jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem.
4.CYLKOWI rzekł: Wiekuisty! opoko moja, twierdzo moja, wybawco mój!
5.KRUSZYŃSKII rzekł: Jahwe, opoko moja, twierdzo moja i wybawco mój!
6.TYSIĄCL.WYD5Mówił: Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu!
7.BRYTYJKAPan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim,
8.POZNAŃSKAMówił: O Jahwe, moja skało, moja twierdzo, mój wybawco!
9.WARSZ.PRASKAJahwe, Tyś moją opoką, twierdzą i wybawieniem!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział: WIEKUISTY! Moja Skało, moja Twierdzo, mój Wybawco!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział wtedy: PAN moją skałą, twierdzą i ratunkiem.