« 2Krl 1:9 2 Księga Królewska 1:10 2Krl 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Helijasz ❬ku pięćdziesiątnikowi❭ rzekąc: „Jestlim ja mąż boży, zstępiż ogień z niebios, spaliż cię a pięćdziesiąt twych”. A tak zstąpił ogień s niebios a spalił ji i tych pięćdziesiąt, jiż s nim byli.
2.WUJEK.1923A odpowiadając Eliasz, rzekł pięćdziesiątnikowi: Jeźlim jest człowiek Boży, niech zstąpi ogień z nieba, a niech cię pożre i pięćdziesiąt twoich. Zstąpił tedy ogień z nieba i pożarł go i pięćdziesiąt, którzy z nim byli.
3.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Elijasz, rzekł pięćdziesiątnikowi: Jeźliżem jest mąż Boży, niech ogień zstąpi z nieba, a pożre ciebie i pięćdziesięciu twoich. Zstąpił tedy ogień z nieba, i pożarł go i pięćdziesięciu jego.
4.GDAŃSKA.2017Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi: Jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu.
5.CYLKOWEljasz jednak odpowiedział i rzekł do pięćdziesiątnika: Jeżelim tedy mąż Boży, niechaj spadnie ogień z nieba, a niechaj pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu! I spadł ogień z nieba i pochłonął jego wraz z pięćdziesiątkiem jego.
6.KRUSZYŃSKIA odpowiadając Eljasz, rzekł do dowódcy nad pięćdziesiątką: "Jeślim ja jest mężem Bożym, niechaj zstąpi ogień z niebios i pochłonie ciebie i twoją pięćdziesiątkę". I zstąpił ogień z niebios i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką! I spadł ogień z nieba, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.
8.BRYTYJKAOdpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy pięćdziesięciu wojowników: Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma.
9.POZNAŃSKAEliasz zaś odpowiadając pięćdziesiątnikowi rzekł: - Jeśli ja jestem mężem Bożym, niech ogień z nieba spadnie i pożre ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba, i pożarł go oraz jego pięćdziesięciu.
10.WARSZ.PRASKALecz Eliasz odpowiedział dowódcy oddziału: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, to niech ogień zstąpi z nieba i pochłonie ciebie oraz cały twój oddział liczący pięćdziesięciu ludzi. I zstąpił ogień z nieba, i pochłonął owego dowódcę i jego pięćdziesięciu ludzi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Eliasz odpowiadając, rzekł do pięćdziesiątnika: Jeśli jestem Bożym mężem, niech z nieba spadnie ogień i pochłonie ciebie, i twoich pięćdziesięciu! Zatem z nieba spadł ogień oraz go pochłonął, wraz z jego pięćdziesięcioma.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Eliasz odezwał się do niego w te słowa: Jeśli jestem mężem Bożym, to niech zejdzie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I ogień spadł z nieba - i pochłonął go wraz z jego ludźmi.