« 2Krl 1:8 2 Księga Królewska 1:9 2Krl 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI posłał Otosyjasz k niemu jeno książę pięćdziesiątnika a pięćdziesiąt mężow, jiż byli pod nim. Jenże wnidzie k niemu a nalazł ji, a on na wirzchu gory siedzi, i rzecze k niemu: „Mężu boży, przykazał krol, aby z gory szczedł”.
2.WUJEK.1923I posłał do niego rotmistrza pięćdziesiątnika i pięćdziesiąt, którzy byli pod nim: który poszedł do niego, i siedzącemu na wierzchu góry, rzekł: Człowiecze Boży, król rozkazał, abyś zszedł.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż posłał do niego pięćdziesiątnika z pięćdziesięcioma jego, który poszedł do niego, (a oto siedział na wierzchu góry,)i rzekł mu: Mężu Boży, król rozkazał, abyś zstąpił.
4.GDAŃSKA.2017Posłał więc do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten podszedł do niego, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu: Mężu Boży, król rozkazał, abyś zszedł.
5.CYLKOWPoczem wyprawił po niego pięćdziesiątnika wraz z pięćdziesiątkiem jego. Gdy wstąpił doń - siedział mianowicie na wierzchołku góry - rzekł do niego: Mężu Boży, król rozkazał, abyś zeszedł!
6.KRUSZYŃSKII wysłał ku niemu dowódcę pięćdziesiątki wraz z jego pięćdziesięcioma ludźmi. Ten przybył do niego, a oto Eljasz siedział na wierzchołku góry. I przemówił do niego: "Mężu Boży! król mówi: Zejdź!"
7.TYSIĄCL.WYD5Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł on więc do Eliasza, gdy [ten] właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: Mężu Boży! Król ci nakazał: Zejdź!
8.BRYTYJKAWtedy posłał po niego dowódcę pięćdziesięciu wojowników z jego pięćdziesięcioma, a gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry. I przemówił do niego: Mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł.
9.POZNAŃSKAPosłał tedy do niego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. [Ten] wyszedł do niego, a siedział właśnie na szczycie góry i powiedział mu: - Mężu Boży, król polecił: zstąp!
10.WARSZ.PRASKANatychmiast wysłał do niego dowódcę oddziału złożonego z pięćdziesięciu ludzi, a wraz z nim cały jego oddział. Dowódca ów odnalazł Eliasza, który znajdował się na szczycie góry. Powiedział do niego: Mężu Boży, król rozkazuje ci, żebyś zszedł na dół.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym wyprawił po niego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma żołnierzami. A kiedy do niego wszedł – bowiem siedział na wierzchołku góry – powiedział do niego: Mężu Boży! Król rozkazał, abyś zszedł!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłał więc do Eliasza dowódcę pięćdziesiątki z pięćdziesięcioma ludźmi. A gdy ten dotarł do niego, Eliasz właśnie siedział na szczycie góry. Mężu Boży - rozkazał dowódca - król każe ci zejść!