« 2Krl 1:10 2 Księga Królewska 1:11 2Krl 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Otozyjasz posłał drugie książę pięćdziesiątnika a pięćdziesiąt s nim. Jen przyszedł ku Helijaszowi i rzekł jemu: „Człowiecze boży, toć mowi krol: „Pośpiesz się na doł!””
2.WUJEK.1923I po wtóre posłał do niego rotmistrza pięćdziesiątnika drugiego i pięćdziesiąt z nim, który rzekł do niego: Człowiecze Boży, tak mówi król: Pośpiesz się, znidź nadół.
3.GDAŃSKA.1881Znowu posłał do niego pięćdziesiątnika drugiego z pięćdziesięcioma jego, który mówił do niego, i rzekł: Mężu Boży, tak mówi król: Rychło zstąp.
4.GDAŃSKA.2017Znowu posłał do niego drugiego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten powiedział do niego: Mężu Boży, tak mówi król: Zejdź natychmiast.
5.CYLKOWPoczem wyprawił znów innego pięćdziesiątnika wraz z pięćdziesiątkiem jego. Ten odezwał się, i rzekł: Mężu Boży, tak rozkazał król: Czemprędzej zejdź!
6.KRUSZYŃSKIAhazjasz jeszcze posłał po niego innego dowódcę pięćdziesiątki wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten przemawiając, rzekł do niego: "Mężu Boży! Tak powiedział król: Spiesz się, zejdź!"
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: Mężu Boży! Tak mówi król: Zejdź natychmiast!
8.BRYTYJKAWtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę pięćdziesięciu wojowników z jego pięćdziesięcioma, który odezwał się do niego w te słowa: Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł.
9.POZNAŃSKA[Król] znowu wysłał do niego innego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. [Ten] wyszedł i powiedział mu: - Mężu Boży, tak mówi król: zstąp szybko!
10.WARSZ.PRASKAPosłał tedy Ochozjasz innego dowódcę z pięćdziesięcioma ludźmi. Dowódca ten tak powiedział do Eliasza: Mężu Boży, król ci rozkazuje, żebyś co prędzej zszedł na dół.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem znowu wyprawił innego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma. A ten się odezwał i powiedział: Mężu Boży! Tak rozkazał król: Natychmiast zejdź!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról więc posłał innego dowódcę pięćdziesiątki z pięćdziesięcioma ludźmi. Ten także wezwał Eliasza: Mężu Boży, tak mówi król: Zejdź natychmiast!