« 2Krl 1:4 2 Księga Królewska 1:5 2Krl 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wrocili się posłowie ku Otozyjaszowi, jimże on rzekł: „Przeczście się wrocili?”
2.WUJEK.1923I wrócili się posłowie do Ochozyasza, który im rzekł: Czemuście się wrócili?
3.GDAŃSKA.1881A gdy się posłowie wrócili do niego, rzekł do nich: Czemużeście się wrócili?
4.GDAŃSKA.2017A gdy posłańcy wrócili do niego, zapytał ich: Czemu wróciliście?
5.CYLKOWGdy tedy wrócili doń posłowie, zapytał się ich: Czemuście to wrócili?
6.KRUSZYŃSKIWysłańcy wrócili do niego, tedy rzekł do nich: "Co to znaczy, żeście wrócili?"
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: Czemu już powróciliście?
8.BRYTYJKAPosłańcy zaś powrócili do niego. Wtedy on rzekł do nich: Dlaczego to zawróciliście?
9.POZNAŃSKAPosłańcy wrócili do [króla], a on zaś ich zapytał: - Co to? Wróciliście?
10.WARSZ.PRASKATymczasem wrócili wysłannicy Ochozjasza, a on ich zapytał: Dlaczego zawróciliście z drogi?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, kiedy posłowie do niego wrócili, Achazja ich zapytał: Czemu wróciliście?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłowie wrócili więc do króla. Dlaczego tak szybko wróciliście? - zapytał.