« 2Krl 24:1 2 Księga Królewska 24:2 2Krl 24:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI posłał nań Pan Bog łotry kaldejskie a łotry asyrskie, a łotry moabskie, a łotry synow Amon, a puścił do Ziemie Judzskiej, aby ją zagładzili podle słowa bożego, jeż był mowił przez sługi swe proroki.
2.WUJEK.1923I posłał nań Pan łotrzyki Chaldejskie i łotrzyki Syryjskie i łotrzyki Moab i łotrzyki synów Ammon: i puścił je na Judę, aby go wytracili według słowa Pańskiego, które był rzekł przez sługi swe proroki.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż posłał Pan przeciwko niemu wojska Chaldejskie, i wojsko Syryjskie, i wojska Moabskie, i wojska synów Ammonowych; i posłał je na Judę, aby go wytracili według słowa Pańskiego, które był powiedział przez sługi swe proroki.
4.GDAŃSKA.2017A PAN posłał przeciwko niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Syryjczyków, oddziały Moabitów i oddziały synów Ammona. Posłał ich na Judę, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział przez swoje sługi, proroków.
5.CYLKOWWysłał tedy nań Wiekuisty hufce Chaldejczyków i hufce Aramejczyków i hufce Moabitów i hufce Amonitów, i wysłał je przeciw Judzie, aby go zniszczyli, wedle słowa Wiekuistego, które wyrzekł był przez sługi Swoje, proroków.
6.KRUSZYŃSKIBóg wysłał przeciwko Jehojakimowi hufce Chaldejczyków, hufce Syryjczyków, hufce Moabitów, oraz hufce synów Ammona - wysłał je przeciwko Judei, aby ją zniszczyć, stosownie do słowa Bożego, które wypowiedział przez pośrednictwo sług swoich, proroków.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów - wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków.
8.BRYTYJKALecz Pan wyprawił przeciwko niemu hufce Chaldejczyków, hufce Aramejczyków, hufce Moabitów, hufce Ammonitów, wyprawił je przeciwko Judzie, aby ją zniszczyć zgodnie ze słowem Pana, jakie wypowiedział przez usta sług swoich, proroków.
9.POZNAŃSKAJahwe zesłał na niego bandy Chaldejczyków, Aramejczyków, Moabitów synów Ammona - zesłał je na Judę, aby go zniszczyć, według słowa, które Jahwe wyrzekł za pośrednictwem swoich sług Proroków.
10.WARSZ.PRASKAAle wtedy Jahwe wysłał przeciw Jojakimowi zbrojne oddziały Chaldejczyków, Aramejczyków, Moabitów i Ammonitów. Wszyscy oni uderzyli na synów Judy, żeby ich zgładzić – zgodnie z tym, co Jahwe zapowiedział przez usta swoich świętych proroków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy WIEKUISTY wysłał na niego hufce Kasejczyków, hufce Aramejczyków, hufce Moabitów i hufce Ammonitów; wysłał je przeciw Judzie, aby go zniszczyli, według słowa WIEKUISTEGO, które wypowiedział przez swoje sługi proroków.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jednak wyprawił na niego i Judę hordy Chaldejczyków, Aramejczyków, Moabitów i Ammonitów, aby zniszczyć kraj zgodnie ze Słowem PANA, które wypowiedział za pośrednictwem swoich sług, proroków.