« 2Krl 24:6 2 Księga Królewska 24:7 2Krl 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA potem więcej się nie pokusil krol ejips, aby wyjeździł z swej ziemie, bo odjął krol babiłoński od rzeki ejipskiej aż do rzeki Eufraten wszytko, cso było krola ejipskiego.
2.WUJEK.1923I daléj nie przydał król Egipski, żeby wyszedł z ziemie swojéj; bo był wziął król Babiloński od rzeki Egipskiéj aż do rzeki Euphrates wszystko, co było króla Egipskiego.
3.GDAŃSKA.1881Ale nie ruszał się więcej król Egipski z ziemi swej. Bo był wziął król Babiloński wszystko od rzeki Egipskiej aż do rzeki Eufrates, co przynależało królowi Egipskiemu.
4.GDAŃSKA.2017A król Egiptu już więcej nie wyruszał ze swojej ziemi, gdyż król Babilonu wziął wszystko, co należało do króla Egiptu, od rzeki Egiptu aż do rzeki Eufrat.
5.CYLKOWKról egipski zaś nie wyruszył już więcej z kraju swojego, albowiem zdobył król babiloński od strumienia egipskiego aż do rzeki Eufrat wszystko, co należało do króla egipskiego.
6.KRUSZYŃSKIKról egipski nie wystąpił nadal z kraju swego, ponieważ król babiloński zabrał wszystko, co należało do króla egipskiego, poczynając od rzeki Egiptu, aż do rzeki Eufratu.
7.TYSIĄCL.WYD5Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od Potoku Egipskiego aż do rzeki Eufrat.
8.BRYTYJKAKról egipski nie wyruszał już odtąd ze swojej ziemi, gdyż król babiloński zagarnął wszystko, co należało do króla egipskiego od Rzeki egipskiej aż do rzeki Eufratu.
9.POZNAŃSKAKról egipski nie opuszczał już więcej swego kraju, albowiem król babiloński zajął wszystko to, co należało [dawniej] do króla egipskiego od Rzeki Egiptu po rzekę Perat.
10.WARSZ.PRASKAKról egipski nie wyruszał już ze swego kraju na wyprawy wojenne, ponieważ król babiloński zagarnął wszystko, co należało kiedyś do króla Egiptu, poczynając od Potoku Egipskiego aż do rzeki Eufratu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś władca Micraimu już więcej nie wyruszył ze swego kraju, bowiem król babiloński zdobył wszystko, co należało do micraimskiego władcy; od micraimskiego strumienia – aż do rzeki Frat.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Egiptu nie ruszał się już więcej poza granice swojego kraju, ponieważ król Babilonu zajął wszystko, co wcześniej należało do króla Egiptu. Jego władza rozciągała się od Potoku Egipskiego aż po rzekę Eufrat.