« 2Krn 1:14 2 Księga Kronik 1:15 2Krn 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dodawał król śrebra i złota w Jeruzalem, jako kamieni: a cedrów jako sykomorów, których bardzo siła po polach rośnie.
2.GDAŃSKA.1881I złożył król w Jeruzalemie złota i srebra, jako kamienia, a cedrów złożył jako sykomorów, których na polu rośnie bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.2017Król złożył w Jerozolimie złota i srebra, jak kamieni, a cedrów złożył jak sykomor, których na równinie rośnie bardzo dużo.
4.KRUSZYŃSKII nagromadził król srebra i złota w Jeruzalem jako kamieni, a cedrów jako sykomor, których mnóstwo rośnie w Szefeli.
5.TYSIĄCL.WYD5Złożył zaś król srebra i złota w Jerozolimie jak kamieni, a cedrów tak wiele, jak sykomor w Szefeli.
6.BRYTYJKADoprowadził też król do tego, że srebra i złota było w Jeruzalemie jak kamieni, a cedrów co do ilości tyle, co sykomor w Szefeli.
7.POZNAŃSKASprawił też król, że srebra i złota było w Jeruzalem [tak dużo], jak kamieni, a cedrów, jak sykomor, których wielkie mnóstwo rośnie na [równinie] Szefeli.
8.WARSZ.PRASKADoprowadził król również do tego, że srebra i złota było w Jerozolimie tak dużo jak zwykłych kamieni, a cedrów tyle co sykomor rosnących na równinie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto król dostarczył do Jeruszalaim złota i srebra, jak kamienia, oraz dostarczył cedrów jak figowców, których wiele rośnie na polu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNaskładał też król w Jerozolimie tyle srebra i złota, co kamieni, i tyle cedrów, ile sykomor w Szefeli.