« 2Krn 1:16 2 Księga Kronik 1:17 2Krn 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cztery woźniki za sześćset śrebrników, a konia za sto pięćdziesiąt: także téż ze wszystkich królestw Hethejskich i od królów Syryjskich kupowano.
2.GDAŃSKA.1881A wychodzili i przywodzili z Egiptu cug woźników za sześć set srebrników, a konia za sto i za pięćdziesiąt. A tak wszyscy królowie Hetejscy, i królowie Syryjscy z rąk ich koni dostawali.
3.GDAŃSKA.2017I wychodzili, i przywozili z Egiptu rydwan za sześćset syklów srebra, a konia za sto pięćdziesiąt. W ten sposób wszyscy królowie chetyccy i królowie Syrii dostawali je za ich pośrednictwem.
4.KRUSZYŃSKIWychodzili i wyprowadzali z Egiptu wóz za sześćset srebrników, a konia za sto pięćdziesiąt. W taki sam sposób ci sami wyprowadzali dla wszystkich królów hittyckich i dla królów syryjskich.
5.TYSIĄCL.WYD5Przybywali i przywozili z Egiptu: rydwany za sześćset syklów, konie zaś za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chittyckich i aramejskich.
6.BRYTYJKAWyprawiali się oni i sprowadzali z Egiptu wóz za sześćset srebrników, konia zaś za sto pięćdziesiąt; za ich pośrednictwem dostawały się one dalej do wszystkich królów chetyckich i królów aramejskich.
7.POZNAŃSKAPrzybywali oni przywożąc z Egiptu rydwan za cenę sześciuset syklów srebra, a konie za sto pięćdziesiąt. Podobnie też wszyscy królowie chittyccy i aramejscy sprowadzali je za ich pośrednictwem.
8.WARSZ.PRASKAPrzybywali do Egiptu i kupowali tam rydwany, płacąc po sześćset sykli srebra za sztukę, a po pięćdziesiąt sykli za konia. W ten sam sposób, przez tych samych ludzi, nabywali [konie i rydwany] wszyscy królowie chetyccy i aramejscy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wychodzili i za sześćset sztuk srebra przyprowadzali z Micraim rydwany, a konia za sto pięćdziesiąt. Wszyscy królowie Chetejczyków oraz królowie aramejscy wówczas dostawali konie z ich rąk.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadzali z Egiptu rydwan za sześćset sykli srebra, a konia za sto piećdziesiąt. Na takich warunkach, za pośrednictwem kupców, sprowadzali je do wszystkich królów chetyckich oraz aramejskich.