« 2Krn 1:1 2 Księga Kronik 1:2 2Krn 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przykazał Salomon wszystkiemu Izraelowi, tysiącznikom i setnikom i wodzom i sędziom wszystkiego Izraela i przełożonym domów:
2.GDAŃSKA.1881I przykazał Salomon wszystkiemu Izraelowi, półkownikom, rotmistrzom, i sędziom, także wszystkim przełożonym nad wszystkim Izraelem, i przedniejszym domów ojcowskich.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon przemówił do całego Izraela, do dowódców nad tysiącami, setników i sędziów oraz wszystkich przełożonych nad całym Izraelem, naczelników rodów.
4.KRUSZYŃSKISalomon przemówił do całego Izraela, do dowódców tysiączek i setek, do sędziów i do wszystkich książąt nad całym Izraelem - przełożonych rodów;
5.TYSIĄCL.WYD5Przemówił wówczas Salomon do całego Izraela, do tysiączników i setników, do sędziów i do wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów.
6.BRYTYJKAI rzekł Salomon do całego Izraela – do dowódców nad tysiącami i setników, do sędziów i wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów,
7.POZNAŃSKAI przemówił Salomon do całego Izraela: do tysiączników i setników, do sędziów i wszystkich książąt całego Izraela, i do naczelników rodów.
8.WARSZ.PRASKARozkazywał Salomon całemu Izraelowi, wszystkim dowódcom oddziałów liczących po tysiąc albo po stu ludzi, sędziom, książętom całego Izraela i naczelnikom rodów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Salomon rozkazywał całemu Israelowi, dowódcom nad tysiącami i setkami, sędziom, wszystkim przełożonym nad całym Izraelem oraz przedniejszym ojców.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon wezwał całego Izraela, dowódców tysięcy i setek, sędziów i wszystkich książąt Izraela, naczelników rodów,