« 2Krn 1:3 2 Księga Kronik 1:4 2Krn 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A skrzynię Bożą przywiódł był Dawid z Karyathyarym na miejsce, które jéj był zgotował, i gdzie jéj był rozbił namiot, to jest w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881(Ale skrzynię Bożą przeniósł był Dawid z Karyjatyjarym, nagotowawszy jej miejsce; bo jej był namiot rozbił w Jeruzalemie.)
3.GDAŃSKA.2017Ale arkę Boga przeniósł Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce, które dla niej przygotował, bo rozbił namiot dla niej w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKItylko arkę Bożą przeniósł Dawid z Kiriatjearim na miejsce przygotowane jej przez Dawida, rozbił bowiem dla niej namiot w Jeruzalem,
5.TYSIĄCL.WYD5Jednakże Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce przez siebie przygotowane dla niej, rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie.
6.BRYTYJKANatomiast Skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jeruzalemie;
7.POZNAŃSKAArkę Bożą przeniósł jednak Dawid z Kirjat-Jearim na miejsce, które dla niej przygotował; zbudował bowiem dla niej Namiot w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKANatomiast arkę Bożą Dawid przeprowadził z Kiriat–Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował. Dawid zbudował bowiem dla arki specjalny namiot w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Dawid przeniósł Skrzynię Boga z Kirjath Jearym, gdy przygotował jej miejsce; bowiem rozbił jej namiot w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSkrzynię Bożą Dawid przeniósł z Kiriat-Jearim na miejsce, które dla niej przygotował. Rozpiął dla niej namiot w Jerozolimie.