« 2Krn 15:18 2 Księga Kronik 15:19 2Krn 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie było wojny aż do trzydziestego i piątego roku królestwa Asa.
2.GDAŃSKA.1881A nie było wojny aż do roku trzydziestego i piątego królowania Azy.
3.GDAŃSKA.2017I nie było wojny aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
4.KRUSZYŃSKINie było wcale wojny aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
5.TYSIĄCL.WYD5Wojny zaś nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
6.BRYTYJKAWojny zaś nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
7.POZNAŃSKAI nie było wojny aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
8.WARSZ.PRASKAAż do trzydziestego piątego roku panowania Asy nie było żadnej wojny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wojny nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy w kraju nie było wojny.