« 2Krn 29:5 2 Księga Kronik 29:6 2Krn 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo zgrzeszyli oćcowie naszy a uczynili złe w widzeniu Pana Boga naszego, niechawszy jego. Odwrocili twarzy ot stanu Pana Boga naszego i obrocili jemu chrzbiet.
2.WUJEK.1923Zgrzeszyli ojcowie nasi i czynili złość przed oczyma Pana, Boga naszego, opuszczając go, odwrócili oblicza swoje od przybytku Pańskiego i obrócili się tyłem.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem zgrzeszyli ojcowie nasi, i czynili złe przed oczyma Pana, Boga naszego, opuszczając go, i odwracając oblicza swoje od przybytku Pańskiego, a obracając się tyłem do niego.
4.GDAŃSKA.2017Nasi ojcowie bowiem zgrzeszyli i czynili to, co złe w oczach PANA, naszego Boga. Opuścili go, odwrócili swoje oblicze od przybytku PANA i odwrócili się do niego tyłem.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem ojcowie nasi zgrzeszyli i źle czynili w oczach Jahwe, Boga naszego; opuścili go i odwrócili twarze swoje od przybytku Jahwy, a tyłem się doń odwracając.
6.TYSIĄCL.WYD5Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego, opuścili Go i odwrócili oblicze od przybytku Pańskiego, a tyłem do niego się obrócili.
7.BRYTYJKASprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga, opuścili go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku niemu tyłem.
8.POZNAŃSKAZgrzeszyli bowiem ojcowie nasi i czynili to, co jest złe w oczach Jahwe, Boga naszego. Opuścili Go, odwrócili twarz swoją od Przybytku Jahwe i plecami odwrócili się od Niego.
9.WARSZ.PRASKAOjcowie nasi dopuścili się wielu grzechów, czyniąc to, co złe w oczach Jahwe, naszego Boga. Oddalili się od Niego, odwrócili się do Niego plecami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nasi ojcowie zgrzeszyli, czyniąc złe przed oczyma WIEKUISTEGO, naszego Boga, opuszczając Go i odwracając swoje oblicza od Przybytku WIEKUISTEGO, a obracając się tyłem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNasi ojcowie bowiem dopuścili się niewierności. Czynili to, co złe w oczach PANA, naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili się od przybytku PANA - wzgardzili Nim.