« 2Krn 29:7 2 Księga Kronik 29:8 2Krn 29:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak się wzbudził gniew boży przeciw Judowu pokoleniu i przeciw Jerusalemu i poddał je Pan w niepokoj a w zagubę i w powieść, jako sami widzicie oczyma waszyma.
2.WUJEK.1923Przetóż się wzruszyła zapalczywość Pańska na Judę i na Jeruzalem i podał je w rozruch i w zgubę i na kszykanie, jako sami widzicie oczyma waszemi.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż był gniew Pański nad Judą, i nad Jeruzalemem, a podał ich na rozproszenie, na spustoszenie, i na pośmiech, jako sami widzicie oczyma waszemi.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego gniew PANA spadł na Judę i Jerozolimę i PAN wydał ich na rozproszenie, na zdumienie i na pośmiewisko, jak sami widzicie swoimi oczami.
5.KRUSZYŃSKII stało się zagniewanie Boże nad Judą i nad Jerozolimą, wystawił ich na strach, spustoszenie i szyderstwo, jakoście sami oczyma swoimi widzieli;
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę. I uczynił On ich postrachem, przedmiotem zdumienia i drwin, jak to sami widzieliście na własne oczy.
7.BRYTYJKAToteż gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie.
8.POZNAŃSKADlatego gniew Jahwe spadł na Judę i na Jeruzalem. Uczynił z nich przedmiot strachu, zgrozy i pośmiewiska, jak to zresztą sami na własne oczy widzicie.
9.WARSZ.PRASKAI dlatego rozgniewał się Jahwe na Judę i na Jerozolimę, czyniąc z nich przedmiot zgrozy, zdziwienia i pogardy, co widzicie sami na własne oczy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nad Judą i Jeruszalaim był gniew WIEKUISTEGO, więc wydał ich na rozproszenie, na spustoszenie oraz na pośmiewisko, jako sami to widzicie waszymi oczyma.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego spadł na Judę i na Jerozolimę gniew PANA. Za Jego sprawą ich los zaczął wkrótce budzić grozę. Zostali spustoszeni i stali się szyderstwem, jak to zresztą widzicie na swoje własne oczy.