« 2Krn 34:11 2 Księga Kronik 34:12 2Krn 34:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA to wszytko wiernie uczynili. I byli włodarze nad dzielniki Jobat a Abdyjasz z synow Merary, Zacharyjasz a Mozollam z synow Kaat, jimże była pilność o tem dziele, wszytcy nauczeni, jiż umieli śpiewać na organiech.
2.WUJEK.1923Którzy wiernie wszystko sprawowali: a nad robotnikami byli przełożonymi Jahath i Abdyasz z synów Merary, Zacharyasz i Mosollam z synów Kaath, którzy przynaglali robocie: wszyscy Lewitowie umiejący grać na instrumentach muzyckich.
3.GDAŃSKA.1881A mężowie oni byli wiernymi w tej pracy: a nad nimi byli przełożonymi Jachat, i Abdyjasz, Lewitowie, z synów Merarego, i Zacharyjasz i Mesullam z synów Kaatowych, którzy przynaglali robocie; a każdy z Lewitów umiał grać na instrumentach muzycznych.
4.GDAŃSKA.2017Ci mężczyźni wykonywali tę pracę wiernie. Ich przełożonymi byli: Jachat i Obadiasz, Lewici, z synów Merariego, oraz Zachariasz i Meszullam, z synów Kehata, aby kierowali pracami, oraz każdy Lewita, który umiał grać na instrumentach muzycznych.
5.KRUSZYŃSKICi ludzie wykonywali pracę uczciwie. Kierownikami nad nimi byli: Jahat i Obadiasz lewici ze synów Merariego; Zachariasz i Meszullam ze synów Kechata - ci dozorowali; każdy z lewitów umiał grać na instrumentach muzycznych.
6.TYSIĄCL.WYD5Ludzie ci wykonali swą pracę z nienaganną rzetelnością. Nad nimi byli: Jachat i Obadiasz, lewici z synów Merariego, oraz Zachariasz i Meszullam, z synów Kehata, aby nimi kierować, oraz lewici, którzy umieli grać na instrumentach muzycznych.
7.BRYTYJKAMężowie ci wykonywali swoją pracę nader sumiennie. Nadzór nad nimi sprawowali Jachat i Obadiasz, Lewici z rodu Merarytów, oraz Zachariasz i Meszullam z rodu Kehatytów. Lewici owi – a wszyscy umieli grać na instrumentach muzycznych –
8.POZNAŃSKAMężowie ci wykonywali sumiennie swą pracę. Przełożonymi nad nimi byli lewici: Jachat i Obadjahu z potomków Merariego oraz Zekaria i Meszullam z potomków Kehata. Oni to kierowali pracami obok innych lewitów, a wszyscy umieli grać na instrumentach muzycznych.
9.WARSZ.PRASKALudzie ci wykonywali swoją pracę bardzo uczciwie. Czuwali nad nimi Jachat i Obadiasz, lewici z rodu Merariego, oraz Zachariasz i Meszullam z rodu Kehata. Ci kierowali wszystkim, a wspierali ich lewici, którzy potrafili również grać na istrumentach muzycznych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś owi mężowie byli solidnymi w tej pracy; a przełożonymi nad nimi byli: Jachat i Obadjasz, Lewici z synów Merariego, oraz Zacharjasz i Meszullam z synów Kehatha, którzy się wyróżniali; a każdy z Lewitów umiał grać na instrumentach muzycznych.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie ci wykonywali pracę uczciwie, a kierowali nimi: Jachat i Obadiasz, Lewici z potomków Merariego, oraz Zachariasz i Meszulam z potomków Kehata. Ponadto Lewici - znakomici muzycy -