« 2Krn 34:13 2 Księga Kronik 34:14 2Krn 34:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wynosili pieniądze, ktore byli wniesiony do kościoła bożego, tedy Elchyjasz kapłan nalazł księgi zakona bożego, jen był popisan ręką Mojseszową.
2.WUJEK.1923A gdy wynosili pieniądze, które "były wniesione do kościoła Pańskiego, nalazł Helcyasz kapłan księgi zakonu Pańskiego przez rękę Mojżesza.
3.GDAŃSKA.1881A gdy wynaszali pieniądze zniesione do domu Pańskiego, znalazł Helkijasz kapłan księgi zakonu Pańskiego, podanego przez Mojżesza.
4.GDAŃSKA.2017A gdy wynoszono pieniądze przyniesione do domu PANA, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa PANA, przekazaną przez Mojżesza.
5.KRUSZYŃSKIGdy wynosili pieniądze przynoszone do domu Bożego, wielki kapłan Hilkiasz znalazł księgę prawa Bożego, daną przez pośrednictwo Mojżesza.
6.TYSIĄCL.WYD5Podczas wydobywania pieniędzy, złożonych w domu Pańskim, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza.
7.BRYTYJKAGdy wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz natknął się na księgę zakonu Pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza.
8.POZNAŃSKAGdy wybierano pieniądze, które zostały przyniesione do Świątyni Jahwe, kapłan Chilkijjahu znalazł Księgę Prawa, przekazaną przez Mojżesza.
9.WARSZ.PRASKAPewnego razu, gdy podejmowano kolejną sumę pieniędzy złożonych uprzednio w świątyni Jahwe, kapłan Chilkiasz natkął się na księgę Prawa Bożego, które kiedyś głosił Mojżesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wynosili pieniądze zniesione do Domu WIEKUISTEGO, kapłan Chilkiasz znalazł Zwoje Prawa WIEKUISTEGO, otrzymane przez rękę Mojżesza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu, gdy wyjmowano srebro przyniesione do świątyni PANA, kapłan Chilkiasz natknął się na zwój Prawa PANA, podanego za pośrednictwem Mojżesza.