« 2Krn 34:20 2 Księga Kronik 34:21 2Krn 34:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Jidźcie a proście Pana za mię a za zbytki israhelskie i za Judę za ty rzeczy wszytki tych to ksiąg, jeż są naleziony, bo wielika gniewiwość boża kapie na nas, przeto iże nie ostrzegali oćcowie naszy słow bożych ani pełnili wszego tego, cso pisano jest w tych księgach”.
2.WUJEK.1923Idźcie a módlcie się Panu za mię i za ostatek Izrael i Juda dla wszystkich mów tych ksiąg, które naleziono; bo wielka zapalczywość Pańska kropi na nas, przeto iż ojcowie nasi nie strzegli słów Pańskich, aby czynili wszystko, co jest napisano w tych księgach.
3.GDAŃSKA.1881Idźcie, radźcie się Pana o mię, i o ostatek ludu w Izraelu i w Judzie około słów tych ksiąg, które są znalezione; bo wielka jest popędliwość Pańska, która jest wylana na nas, przeto, że nie strzegli ojcowie nasi słowa Pańskiego, aby czynili według wszystkiego, co jest napisane w tych księgach.
4.GDAŃSKA.2017Idźcie, poradźcie się PANA co do mnie i co do reszty ludu w Izraelu i Judzie w związku ze słowami tej księgi, którą znaleziono. Wielki bowiem jest gniew PANA, który został wylany na nas za to, że nasi ojcowie nie strzegli słowa PANA, aby czynić wszystko, co jest napisane w tej księdze.
5.KRUSZYŃSKI"Idźcie i poradźcie się Boga o mnie i o tą resztę w Izraelu i w Judei co się tyczy słów tej księgi, którą znaleziono; wielki bowiem jest gniew Boży, jaki rozszerzył się nad nami, ponieważ ojcowie nasi nie strzegli słowa Bożego, 'aby wykonywać to wszystko, co w tej księdze jest napisane".
6.TYSIĄCL.WYD5Idźcie poradzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki jest gniew Pański, który został wylany na nas z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów Pańskich, aby spełniać wszystko, co jest napisane w tej księdze.
7.BRYTYJKAIdźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze.
8.POZNAŃSKA- Idźcie, radźcie się Jahwe o mnie i ostatku ludu Izraela i Judy w sprawie słów tej znalezionej Księgi. Wielki bowiem gniew Jahwe spadł na nas za to, że ojcowie nasi nie strzegli słowa Jahwe i nie czynili wszystkiego, co jest napisane w tej Księdze.
9.WARSZ.PRASKAIdźcie i zapytajcie Jahwe, co powinienem uczynić ja sam oraz wszyscy, którzy są w Izraelu i Judzie, w związku z tym, co zawiera świeżo znaleziona księga. Jahwe jest bowiem bardzo na nas zagniewany, gdyż ojcowie nasi nie przestrzegali słów Jahwe i nie postępowali zgodnie z nakazami zawartymi w tej księdze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idźcie, radźcie się o mnie WIEKUISTEGO oraz o resztkę ludu w Israelu i Judzie z powodu słów tych zwojów, które zostały znalezione; bo wielki jest gniew WIEKUISTEGO, który zostanie na nas wylany; dlatego, że nasi ojcowie nie strzegli słowa WIEKUISTEGO, by czynić według wszystkiego, co jest napisane w tych zwojach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIdźcie, dowiedzcie się o wolę PANA co do mnie i co do pozostałych w Izraelu i Judzie w związku z treścią tego odnalezionego zwoju. Wielki musi być bowiem gniew PANA, który rozlał się przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie przestrzegali Słowa PANA i nie postępowali zgodnie z tym, co jest napisane w tym zwoju.