« 2Krn 34:24 2 Księga Kronik 34:25 2Krn 34:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo ostawszy mnie ofierowali bogom cudzym, aby mię ku gniewu popędzili we wszech uczyncech, jeż swyma rękama czynili, przetoż kapać będzie gniew moj na to miasto a nie będzie ugaszon.
2.WUJEK.1923Iż mię opuścili i ofiarowali bogom cudzym, aby mnie poruszyli ku gniewowi we wszystkich uczynkach rąk swoich: przetóż będzie kropiła zapalczywość moja na to miejsce, i nie będzie ugaszona.
3.GDAŃSKA.1881Przeto, że mię opuścili, i kadzili bogom cudzym, aby mię draźnili wszystkiemi sprawami rąk swoich; dlaczego wyleje się popędliwość moja na to miejsce, i nie będzie ugaszona.
4.GDAŃSKA.2017Za to, że mnie opuścili i palili kadzidło innym bogom, aby pobudzić mnie do gniewu wszystkimi dziełami swoich rąk. Dlatego mój gniew zostanie wylany na to miejsce i nie zagaśnie.
5.KRUSZYŃSKIZa to, że mnie opuścili i palili kadzidło bóstwom obcym, aby mnie pobudzać do gniewu wszystkimi uczynkami rąk swoich, wylała się popędliwość moja na to miejsce i nie będzie ugaszona.
6.TYSIĄCL.WYD5Za to, że opuścili Mnie i składali ofiary kadzielne bogom cudzym, drażniąc Mnie wszystkimi dziełami rąk swoich, zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie.
7.BRYTYJKAZa to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk, toteż rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie.
8.POZNAŃSKAPonieważ opuścili mnie i palili kadzidła bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi czynami rąk swoich, gniew mój zapłonie przeciw temu miejscu i nie da się ugasić.
9.WARSZ.PRASKAPonieważ oddalili się ode Mnie i palili kadzidła na cześć innych bogów, drażniąc Mnie wszystkimi dziełami rąk swoich, zaciąży nad tą ziemią mój gniew i nigdy nie przestanie jej nękać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że Mnie opuścili oraz kadzili cudzym bogom, by mnie drażnić wszystkimi sprawami swoich rąk; dlatego na to miejsce wyleje się Mój gniew oraz nie będzie ugaszony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynię to dlatego, że Mnie opuścili, a spalali kadzidła innym bogom, drażniąc Mnie wszystkimi dziełami swoich rąk. Właśnie dlatego rozlał się mój gniew na to miejsce i nie zgaśnie.