« 2Krn 34:26 2 Księga Kronik 34:27 2Krn 34:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa obmiękczyło się sierce twe, a pokorzyłeś się w widzeniu bożem z tej rzeczy, ktora powiedziana przeciw temu miastu i przebywaczom jerusalemskim a wstydałeś się twarzy mej i rozdarł jeś rucho swe a płakałeś przede mną, a jam cię usłyszał, toć mowi Pan,
2.WUJEK.1923I zmiękczyło się serce twoje, i upokorzyłeś się przed oczyma Boga, dlatego, co rzeczono jest przeciw miejscu temu i obywatelom Jerozolimskim, i zawstydziwszy się oblicza mego, rozdarłeś szaty swe i płakałeś przedemną, jam téż wysłuchał ciebie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.1881Gdyż serce twoje zmiękczone jest, i upokorzyłeś się przed obliczem Bożem, słysząc słowa jego przeciwko temu miejscu, i przeciwko obywatelom jego, a upokorzywszy się przedemną rozdarłeś szaty swe, i płakałeś przedemną, przetożem cię wysłuchał, mówi Pan;
4.GDAŃSKA.2017Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed obliczem Boga, gdy usłyszałeś jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko jego mieszkańcom, a ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przede mną, to również i ja wysłuchałem ciebie, mówi PAN;
5.KRUSZYŃSKIPonieważ upokorzyłeś się w sercu swoim przed obliczem Bożym, gdyś słyszał jego słowa o tym miejscu i o jego mieszkańcach; upokorzyłeś się przedemną i rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przedemną, ja również cię wysłuchałem - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom jego, ponieważ upokorzyłeś się przede Mną, rozdarłeś szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i Ja wysłuchałem [ciebie] - wyrocznia Pana.
7.BRYTYJKAPonieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś jego słowo przeciwko temu miejscu i przeciwko jego mieszkańcom, i ukorzyłeś się, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i Ja – mówi Pan.
8.POZNAŃSKAPonieważ zatrwożyło się serce twoje i ukorzyłeś się przed Bogiem słysząc słowa Jego przeciw temu miejscu i przeciw jego mieszkańcom, a ukorzywszy się przede mną rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przede mną, dlatego i Ja wysłuchałem ciebie, mówi Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPonieważ skruszyło się twoje serce, ponieważ ukorzyłeś się przed Jahwe, usłyszawszy te słowa wypowiedziane przeciwko tej ziemi i jej mieszkańcom, ponieważ ukorzyłeś się przede Mną, ponieważ rozdarłeś swoje szaty i płakałeś, przeto Ja również cię wysłuchałem. Taka jest wyrocznia Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ twoje serce zostało zmiękczone i skruszyłeś się przed obliczem Boga, słysząc Jego słowa przeciwko temu miejscu, i przeciwko jego obywatelom; skruszyłeś się przede Mną, rozdarłeś swoje szaty oraz płakałeś przede Mną, dlatego cię wysłuchałem, mówi WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ tak się tym przejąłeś i słysząc jego słowa o tym miejscu i jego mieszkańcach, okazałeś skruchę przed Bogiem, ukorzyłeś się przede Mną, rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede Mną, to - oświadcza PAN - wezmę to pod uwagę.