« 2Krn 34:27 2 Księga Kronik 34:28 2Krn 34:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjuż cię przyłożę ku oćcom twym a wniesion będziesz w grob twoj z pokojem, a nie uźrzyta twoi oczy wszego złego, csoż ja przywiodę na to miasto i na jego przebywacze”. I rozpowiedzieli krolowi wszytko, cso ona mowiła.
2.WUJEK.1923Już cię bowiem zbiorę do ojców twoich, a będziesz wniesion do grobu twego w pokoju: i nie oglądają oczy twoje wszystko złe, które ja przywiodę na to miejsce i na obywatele jego. Odnieśli tedy królowi wszystko, co mówiła.
3.GDAŃSKA.1881Oto ja cię zbiorę do ojców twoich, a będziesz włożony do grobu twego w pokoju, aby nie oglądały oczy twoje wszystkiego złego, które Ja przywiodę na to miejsce, i na obywateli jego. I odnieśli tę rzecz królowi.
4.GDAŃSKA.2017Oto przyłączę cię do twoich ojców i będziesz złożony w swoim grobie w pokoju, aby twoje oczy nie oglądały całego nieszczęścia, które sprowadzam na to miejsce i jego mieszkańców. I zanieśli tę odpowiedź królowi.
5.KRUSZYŃSKIOto przygarnę cię do ojców twoich, będziesz złożony w pokoju w swoim grobie i nie będą oczy twoje oglądały wszystkiej niedoli, jaką ja na to miejsce i na jego mieszkańców sprowadzę". I zanieśli królowi tę odpowiedź.
6.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja połączę cię z twoimi przodkami i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi.
7.BRYTYJKAOto Ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie Ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A gdy oni przynieśli królowi tę odpowiedź,
8.POZNAŃSKAOto zabiorę cię do ojców twoich i będziesz złożony do grobu twego w pokoju, i nie zobaczą oczy twoje całej klęski, jaką Ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. Powtórzono to wszystko królowi.
9.WARSZ.PRASKAPrzyłączę cię tedy do twoich przodków; będziesz złożony spokojnie do twego grobu i oczy twoje nie będą patrzeć na wszystkie owe nieszczęścia, które sprowadzę na tę ziemię i na jej mieszkańców. I zanieśli królowi tę odpowiedź.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Ja cię dołączę do twoich przodków; będziesz włożony do twego grobu w pokoju, by twe oczy nie oglądały wszystkiego złego, które Ja przyprowadzę na to miejsce oraz na jego obywateli. Więc odnieśli to słowo królowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będę przyłączał cię do twoich ojców, w pokoju zostaniesz złożony w swoim grobie i nie zobaczysz całego tego nieszczęścia, które Ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. Takie też Słowo słudzy zanieśli królowi.