« 2Krn 34:2 2 Księga Kronik 34:3 2Krn 34:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA osmego lata swego krolewstwa, sąc jeszcze pacholikiem, jął się szukać Boga oćca jego Dawida, a we dwunaćcie lat swego krolewstwa oczyścił pokolenie Judowo i Jerusalem od modł gornych i łużnych i od podobizn, i od rycin.
2.WUJEK.1923A ósmego roku królestwa swego, będąc jeszcze dziecięciem, począł szukać Boga, ojca swego Dawida: a we dwunastym roku, jako był począł królować, oczyścił Judę i Jeruzalem od wyżyn i gajów i bałwanów i rycin.
3.GDAŃSKA.1881Bo ósmego roku królowania swego, będąc jeszcze dziecięciem, począł szukać Boga Dawida, ojca swego, a dwunastego roku począł oczyszczać Judę i Jeruzalem od wyżyn i od gajów święconych, i od bałwanów, i od rytych obrazów.
4.GDAŃSKA.2017Bo w ósmym roku swojego królowania, gdy był jeszcze chłopcem, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jerozolimę z wyżyn, gajów, rzeźbionych i odlewanych posągów.
5.KRUSZYŃSKIW ósmym roku swego panowania, gdy jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga Dawida, ojca swego, a w roku dwunastym zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem z wyżyn, aszer, bałwanów i wizerunków rytych.
6.TYSIĄCL.WYD5W ósmym roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca, Dawida, a w dwunastym roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn, aszer oraz bożków rzeźbionych i odlewanych z metalu.
7.BRYTYJKAW ósmym roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów.
8.POZNAŃSKAW ósmym roku rządów, chociaż był jeszcze młody, począł szukać Boga swego praojca Dawida, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem z wyżyn i aszer oraz posągów [bożków] rzeźbionych i odlewanych.
9.WARSZ.PRASKAW ósmym roku swego panowania, będąc jeszcze młodzieńcem, zaczął Jozjasz usilnie szukać Boga Dawida, swojego ojca, a w roku dwunastym przystąpił do oczyszczania Judy i Jeruzalem z miejsc kultu na wyżynach, z aszer i posągów, zarówno rzeźbionych, jak i odlewanych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ósmego roku swojego panowania, będąc jeszcze dzieckiem, zaczął szukać Boga swojego przodka Dawida, a dwunastego roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruszalaim z wyżyn, święconych gajów, bałwanów, i rytych wizerunków.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ósmym roku swojego panowania, gdy był jeszcze bardzo młody, Jozjasz zaczął szukać woli Boga swojego ojca Dawida, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jerozolimę ze świątynek i aszer, z posążków i odlewów bóstw.