« 2Krn 5:2 2 Księga Kronik 5:3 2Krn 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli tedy do króla wszyscy mężowie Izraelscy w święto uroczyste miesiąca siódmego.
2.GDAŃSKA.1881I zebrali się do króla wszyscy mężowie Izraelscy w święto uroczyste, które bywa miesiąca siódmego.
3.GDAŃSKA.2017Zebrali się więc u króla wszyscy mężczyźni Izraela na święto w siódmym miesiącu.
4.KRUSZYŃSKIZebrali się do króla wszyscy mężczyźni izraelscy na obchód uroczystości, która się odbyła w miesiącu siódmym.
5.TYSIĄCL.WYD5Zebrali się więc u króla wszyscy Izraelici na święto, siódmego miesiąca.
6.BRYTYJKAZgromadzili się zatem u króla wszyscy mężowie izraelscy na święto, a było to w miesiącu siódmym.
7.POZNAŃSKAW uroczyste święto siódmego miesiąca zgromadzili się przy królu wszyscy Izraelici.
8.WARSZ.PRASKAZgromadzili się więc wszyscy synowie Izraela u króla, żeby wziąć udział w uroczystościach, które zostały wyznaczone na miesiąc siódmy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w uroczyste święto, które jest siódmego miesiąca, zebrali się do króla wszyscy israelscy mężowie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadzili się zatem u króla wszyscy Izraelici na święto, a było to w miesiącu siódmym.