« 2Krn 9:16 2 Księga Kronik 9:17 2Krn 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprawił téż król stolicę wielką z kości słoniowéj i oprawił ją szczerem złotem.
2.GDAŃSKA.1881Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.
3.GDAŃSKA.2017Król sporządził także wielki tron z kości słoniowej i pokrył go szczerym złotem.
4.KRUSZYŃSKIUczynił też król wielki tron z kości słoniowej i powlókł go czystym złotem.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył czystym złotem.
6.BRYTYJKAKról kazał też sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powlec go szczerym złotem;
7.POZNAŃSKAWykonał też król wielki tron z kości słoniowej i pokrył go szczerym złotem.
8.WARSZ.PRASKANa rozkaz króla został wykonany tron z kości słoniowej, cały okryty złotem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król zrobił także wielki tron ze słoniowej kości oraz powlókł go szczerym złotem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto król polecił zbudować wielki tron. Miał być wykonany z kości słoniowej i pokryty szczerym złotem.