« Ezdr 8:8 Księga Ezdrasza 8:9 Ezdr 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Joabowych Obedyja, syn Jejelow, a s nim dwieście a XVIII mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Joab Obedya, syn Jahiel, a z nim dwieście ośmnaście mężów.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Joabowych Obadyjasz, syn Jechyjelowy, a z nim dwieście i ośmnaście mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Joaba – Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Joaba, Obadiasz, syn Jehijela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Joaba Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Joaba - Obadja, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Joaba – Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Joaba – Obadjasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ synów Joaba Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn.