« Nehe 1:1 Księga Nehemiasza 1:2 Nehe 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przydzie ku mnie Anani, jeden z braciej mej, ❬on❭ a męże z Judowa pokolenia, i opytałem jich o Żydziech, jiż byli ostali po zjimaniu, a o Jerusalem.
2.WUJEK.1923I przyszedł Hanani, jeden z braci mojéj, on i mężowie z Judy, i pytałem ich o Żydziech, którzy zostali i żywi byli z więzienia, i o Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Że przyszedł Chanani, jeden z braci moich, a z nim niektórzy mężowie z Judy, którychem się pytał o Żydów, którzy pozostali i wyszli z więzienia, i o Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.2017Przyszedł Chanani, jeden z moich braci, a wraz z nim niektórzy mężczyźni z Judy. Zapytałem ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jerozolimę.
5.KRUSZYŃSKIprzybył Hanani, jeden z moich braci, wraz z ludźmi z Judei. Wypytywałem się ich o Judejczyków ocalonych, którzy pozostali z niewoli, oraz o Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5przyszedł z Judy Chanani, jeden z braci moich, wraz z innymi. I spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia, i o Jerozolimę.
7.BRYTYJKAPrzyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem.
8.POZNAŃSKAPrzybył tam z Judy Chanani, jeden z braci moich, w towarzystwie innych mężów. Kiedy się dopytywałem o Żydów, o tę Resztę ocalonych z niewoli oraz o Jeruzalem,
9.WARSZ.PRASKAprzyszedł z Judy mąż imieniem Chanani, jeden z moich braci, a z nim kilku innych. Zaraz zacząłem ich wypytywać o Żydów, którzy ocaleli mimo uprowadzenia do niewoli, a także o samą Jerozolimę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że przyszedł Chanani, jeden z moich braci, a z nim mężowie z Judy, których pytałem o Judejczyków, co pozostali oraz wyszli z niewoli, i o Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITodwiedził mnie Chanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a też o Jerozolimę.