« Nehe 1:2 Księga Nehemiasza 1:3 Nehe 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI powiedzieli mi: „Ty, jiż ostali a ostawieni są po zjimanych tam we włości, w wielikiem udreczęniu są a w potępieniu a mur jerusalemski skażon jest, a brony jego spalony są ogniem”.
2.WUJEK.1923I powiedzieli mi: Którzy zostali i zostawieni są z więzienia, tam w krainie są w wielkiem utrapieniu i w zelżywości: a mur Jerozolimski rozwalon jest, i bramy jego ogniem są spalone.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli mi: Te ostatki, które pozostały z więzienia tam w onej krainie, są w wielkiem utrapieniu, i w zelżywości: nadto mur Jeruzalemski rozwalony jest, i bramy jego spalone są ogniem.
4.GDAŃSKA.2017I odpowiedzieli mi: Ostatki spośród tych, którzy w tamtej prowincji przeżyli niewolę, są w wielkim utrapieniu i pohańbieniu; ponadto mur Jerozolimy jest zburzony i jej bramy zostały spalone ogniem.
5.KRUSZYŃSKII odpowiedzieli mi: "Pozostali, to jest ci, z niewoli, tam w onej krainie znajdują się w wielkiej nędzy i zniewadze; mur Jerozolimy jest rozwalony, a bramy jej ogniem spalone".
6.TYSIĄCL.WYD5I powiedzieli mi: Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są spalone.
7.BRYTYJKAA oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.
8.POZNAŃSKAodpowiedzieli mi: - Ci ocaleni, którzy tam w kraju uniknęli uprowadzenia, żyją w wielkim niedostatku i pohańbieniu. Mury Jeruzalem [leżą] w gruzach, a jego bramy ogniem spalone.
9.WARSZ.PRASKAA oni mówili: Ci, którzy ocaleli spośród uprowadzonych do niewoli, żyją w wielkiej nędzy i poniżeniu. Mury obronne Jerozolimy są zburzone, a bramy miasta spalone.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc mi odpowiedzieli: Te resztki, co pozostały z niewoli, tam, w tej krainie, są w wielkim utrapieniu i wzgardzie; mur Jeruszalaim jest rozwalony, a bramy spalone ogniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy przeżyli niewolę - usłyszałem - mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem.