« Nehe 1:4 Księga Nehemiasza 1:5 Nehe 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekłem: „Panie Boże niebieski, silny, wieliki i groźny, jen chowasz ślub i miłosierdzie tym, ktorzy cię miłują a ostrzegają twego przykazania,
2.WUJEK.1923I rzekłem: Proszę, Panie, Boże niebieski, mocny, wielki i straszliwy, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia z tymi, którzy cię miłują i strzegą przykazania twego:
3.GDAŃSKA.1881I rzekłem; Proszę Panie, Boże niebieski, mocny, wielki i straszny! który strzeżesz umowy, i miłosierdzia z tymi, którzy cię miłują, i strzegą przykazania twego.
4.GDAŃSKA.2017I powiedziałem: Ach PANIE, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy cię miłują i przestrzegają twoich przykazań.
5.KRUSZYŃSKImówiąc: "Proszę, Jahwe, Boże niebios, Boże Wielki i Przedziwny! Ty, który strzeżesz przymierza i okazujesz miłosierdzie dla tych, którzy Cię kochają i zachowują Twoje przykazania,
6.TYSIĄCL.WYD5I powiedziałem: Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i łaskę dla tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania.
7.BRYTYJKATymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań.
8.POZNAŃSKAI mówiłem: - Ach, Jahwe, Boże niebios, Boże wielki i groźny, który przymierze i łaskę zachowujesz dla tych, którzy Cię miłują i strzegą Twoich przykazań!
9.WARSZ.PRASKAO Jahwe, Boże Zastępów niebieskich, Boże wielki i straszny, Ty, który jesteś wierny przymierzu i okazujesz miłosierdzie kochającym Ciebie, i zachowującym Twoje przykazania!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedziałem: Och, WIEKUISTY, Boże niebios, mocny, wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, co Cię miłują oraz pilnują Twych przykazań.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITO, PANIE, Boże niebios! - mawiałem. - Jesteś Bogiem wielkim i wzbudzającym lęk. Dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań.