« Nehe 1:6 Księga Nehemiasza 1:7 Nehe 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPmarnościąsmy swiedzeni a nie ostrzegalismy przykazania twego i duchownych obyczajow, i sądow, jeżeś przykazał Mojseszowi, słudze swemu.
2.WUJEK.1923Marnością jesteśmy zwiedzieni, a nie strzegliśmy przykazania twego i Ceremonii i sądów, któreś przykazał Mojżeszowi, słudze twemu.
3.GDAŃSKA.1881Srodześmy wystąpili przeciwko tobie, i nie przestrzegaliśmy przykazań, i ustaw, i sądów, któreś przykazał Mojżeszowi, słudze twemu.
4.GDAŃSKA.2017Postąpiliśmy bardzo niegodziwie wobec ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań, ustaw ani praw, które nakazałeś Mojżeszowi, swemu słudze.
5.KRUSZYŃSKIBardzo niegodziwie postępowaliśmy względem Ciebie i nie strzegliśmy przykazań, ustaw i rozkazów, jakieś polecił Mojżeszowi, słudze Twemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie: nie zachowaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu, Mojżeszowi.
7.BRYTYJKANiecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.
8.POZNAŃSKAPostępowaliśmy niegodnie względem Ciebie; nie zachowywaliśmy przykazań, praw i zaleceń, które nakazałeś za pośrednictwem sługi Twego, Mojżesza.
9.WARSZ.PRASKAPostępowaliśmy bardzo źle względem Ciebie; nie przestrzegaliśmy przykazań, praw ani pouczeń, przekazanych nam przez usta sługi Twojego, Mojżesza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wystąpiliśmy przeciwko Tobie, nie przestrzegając przykazań, wyroków i sądów, które poleciłeś Twojemu słudze Mojżeszowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPostąpiliśmy względem Ciebie podle i niegodziwie. Nie przestrzegaliśmy przykazań ani ustaw, ani rozstrzygnięć, które nadałeś Mojżeszowi, swojemu słudze.