« Nehe 2:13 Księga Nehemiasza 2:14 Nehe 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI szedłem ku bronie studnicznej a ku wiedzeniu wody krolowy a nie było mieśćca dobytczęciu, na niemżem siedział, kędy by przejało.
2.WUJEK.1923I przeszedłem do bramy źródła i do rur królewskich: i nie było miejsca bydlęciu, na któremem siedział, żeby przeszło.
3.GDAŃSKA.1881Potem jechałem ku bramie żródła, i ku sadzawce królewskiej, gdzie nie było miejsca bydlęciu, na któremem jechał, aby przejść mogło.
4.GDAŃSKA.2017Potem dotarłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, gdzie dla zwierzęcia, na którym jechałem, nie było już przejścia.
5.KRUSZYŃSKII przeszedłem do bramy Źródlanej i do sadzawki Królewskiej i nie było miejsca dla bydlęcia, aby podemną przejść mogło.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy doszedłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możności przejścia.
7.BRYTYJKAPotem pojechałem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego; a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać,
8.POZNAŃSKANastępnie dotarłem do bramy Źródlanej i Stawu Królewskiego. Tu dla zwierzęcia, na którym jechałem, nie było już przejścia.
9.WARSZ.PRASKAPotem ruszyłem w stronę Bramy Źródlanej i Stawu Królewskiego, ale w pewnym momencie zwierzę, na którym jechałem, nie mogło już iść dalej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem pojechałem do bramy Źródła i królewskiej sadzawki, lecz nie było tam miejsca dla bydlęcia na którym jechałem, by mogło przejść.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie ruszyłem ku Bramie Źródlanej. Potem za cel wziąłem Staw Królewski. Było tam jednak za mało miejsca, aby mogło tamtędy przejść zwierzę, na którym jechałem.