« Nehe 2:19 Księga Nehemiasza 2:20 Nehe 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI otpowiedzialem jim rzecz rzekąc: „Bog niebieski, ten nam pomaga, a my sługi jego jesmy, wstańmy a działajmy, ale wam nie działu ani sprawiedliwości, ani pamięci w Jerusalem”.
2.WUJEK.1923I odpowiedziałem im i rzekłem do nich: Bóg niebieski ten nam pomaga, a myśmy słudzy jego, wstańmy a budujmy: a wy nie macie części i prawa i pamiątki w Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedziałem im, a rzekłem do nich: Bóg niebieski, ten nam poszczęści, a my słudzy jego, wstańmy a budujmy; ale wy nie macie działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedziałem im: Bóg niebios poszczęści nam; my więc, jego słudzy, powstaniemy i odbudujemy. Wy zaś nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKIA udzielając im odpowiedzi, mówiłem do nich: "Bóg niebios, on to nam poszczęścił. My słudzy jego powstaniemy i będziemy budowali; co do was, nie posiadacie ani działu, ani prawa, ani też wspomnienia w Jerozolimie".
6.TYSIĄCL.WYD5I odpowiedziałem im: Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzemy się do odbudowy, wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jerozolimie.
7.BRYTYJKAWtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios poszczęści nam! My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie.
8.POZNAŃSKAOdpowiedziałem im: - Bóg niebios nam poszczęści! My, Jego słudzy, postanawiamy przystąpić do budowy. Wy zaś nie macie żadnego udziału ani prawa, ani żadnej pamiątki w Jeruzalem!
9.WARSZ.PRASKABóg Zastępów niebieskich przyjdzie nam z pomocą. My, Jego słudzy, przystępujemy do dzieła odbudowy. Wy natomiast nie macie ani swojej cząstki w Jeruzalem, ani żadnego prawa do tego miasta, ani żadnych wspomnień po nim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im odpowiedziałem, mówiąc do nich: Bóg niebios, On nam poszczęści, a my jesteśmy Jego sługami; powstańmy oraz budujmy! Bo wy nie macie działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak: Bóg niebios nam poszczęści! My, Jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę, wy natomiast w Jerozolimie nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nic nie łączy was z jej historią.