« Nehe 2:6 Księga Nehemiasza 2:7 Nehe 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekłem k niemu: „Widzili się tobie, krolu, za podobne, daj mi listy ku wojewodam tej włości za rzeką, ać mie przewiodą, dojąd nie przydę do Żydowstwa,
2.WUJEK.1923I rzekłem królowi: Jeźli się zda rzecz dobra królowi, niech mi da listy do książąt krainy za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do Żydowskiéj ziemie:
3.GDAŃSKA.1881Zatemem rzekł do króla: Zdali się to za rzecz dobrą królowi, niech mi dadzą listy do starostów za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do ziemi Judzkiej;
4.GDAŃSKA.2017Potem powiedziałem królowi: Jeśli król uważa to za dobre, niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mnie przeprowadzili, aż przyjdę do Judy;
5.KRUSZYŃSKII rzekłem do króla: "Jeśli królowi wyda się za stosowne, niechaj mi będą wydane listy do wielkorządców za rzeką, aby mi zezwolili przejść, dopóki nie przybędę do Judei,
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekłem królowi: Jeśli to wyda się słuszne królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż dotrę do Judy;
7.BRYTYJKAPotem rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei,
8.POZNAŃSKANastępnie prosiłem go: - Jeżeli to wyda się słuszne królowi, byłoby dobrze, by zaopatrzono mnie w listy do zarządców kraju za Eufratem, abym mógł bezpiecznie dotrzeć aż do Judy,
9.WARSZ.PRASKAPotem powiedziałem królowi: Jeśli uznasz to, królu za słuszne, to racz, proszę, dać mi listy do zarządcy kraju znajdującego się poza Rzeką, żebym mógł spokojnie dotrzeć do samej ziemi judzkiej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedziałem do króla: Jeśli się to wyda królowi dobrą rzeczą, niech mi dadzą listy do nadzorców za rzeką, aby mnie prowadzili, aż dojdę do Judei.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDodałem także: Gdyby król uznał to za słuszne, to proszę, niech mi dadzą listy do namiestników obszarów za Eufratem, tak abym mógł bez przeszkód dotrzeć do Judei.