« Nehe 2:7 Księga Nehemiasza 2:8 Nehe 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa list ku Azafowi, poleśnemu krolowu, aby mi dał drzewa, abych mogł pokryć bronę kościoła bożego i mury mieśćskie i dom, w ktory wnidę. I dał mi krol przez rękę dobrą Boga mego se mną.
2.WUJEK.1923I list do Asapha, stróża lasów królewskich, aby mi dał drzewa, żebych mógł przykryć bramy wieże domu i mury miejskie i dom, do którego wnidę. I dał mi król wedle ręki Boga mego dobréj zemną.
3.GDAŃSKA.1881I list do Asafa, dozorcy lasów królewskich, aby mi dał drzewa na przykrycie bram pałacu przy domu Bożym, i na mur miejski, i na dom, do którego wnijdę. I dał mi król listy według ręki Boga mego łaskawej nademną.
4.GDAŃSKA.2017Także list do Asafa, dozorcy lasu królewskiego, aby mi dał drewno na belki do bram pałacu przy domu, na mur miejski i na dom, do którego się wprowadzę. Król więc dał mi listy, gdyż była nade mną łaskawa ręka mego Boga.
5.KRUSZYŃSKIi list do Asafa, dozorcy lasów należących do króla, aby mi dał drzewa na belki do bram warowni, która jest przy świątyni, na mury miasta i na dom, do którego wnijdę". I dał mi król, ponieważ ręka Boża była nademną łaskawa.
6.TYSIĄCL.WYD5również pisma do Asafa, zarządcy lasu królewskiego, aby mi dał drewno do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego była nade mną.
7.BRYTYJKAOraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną.
8.POZNAŃSKAa także w list do Asafa, nadzorcy lasów królewskich, by mi dostarczył drzewa na belki do bram twierdzy znajdującej się naprzeciw Świątyni, do muru miejskiego i na dom, w którym mógłbym zamieszkać. Król wyraził na to zgodę, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga czuwała nade mną.
9.WARSZ.PRASKAMoże też zechciałbyś dać mi pismo do Asafa, nadzorcy lasów, aby mi dostarczył drewno na wykonanie bram do warowni, znajdującej się w pobliżu świątyni, murów otaczających całe miasto, a także domu, w którym ja sam mógłbym zamieszkać. I dał mi król te listy, gdyż dobroczynna prawica mojego Boga była nade mną.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto list do Asafa, stróża królewskich lasów, by mi dał drzewa na pokrycie bram pałacu przy Domu Boga oraz na miejski mur i sam dom, do którego przyjdę. A król mi dał, według łaskawej nade mną ręki Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotrzebowałbym też listu do Asafa, nadzorcy lasów królewskich, by móc od niego uzyskać drewno na zwieńczenie bram twierdzy świątynnej, na mur miejski i na dom, do którego chciałbym się wprowadzić. I król zapewnił mi te listy, dlatego że Bóg otaczał mnie swoją troską.