« Hiob 14:16 Księga Hioba 14:17 Hiob 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zapieczętowałeś jako w worku przestępstwa moje, aleś uleczył nieprawość moję.
2.GDAŃSKA.1881Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.
3.GDAŃSKA.2017Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, gromadzisz moje nieprawości.
4.CYLKOWOpieczętowany leży w mieszku występek mój, a zaszyta wina moja.
5.KRUSZYŃSKIPrzestępstwo moje jest w wiązance zapieczętowane, winy moje gromadzisz.
6.TYSIĄCL.WYD5pod pieczęcią byś winę moją trzymał, a moje zło byś wybielił.
7.BRYTYJKAMój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą.
8.POZNAŃSKAPod pieczęcią schowasz moje przestępstwa i wybielisz moje winy.
9.WARSZ.PRASKAMą przeszłość jak w szkatule byś zapieczętował i wybieliłbyś wszystkie moje grzechy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój występek opieczętowany jest w woreczku, a kara za moją winę zaszyta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMoja nieprawość zapieczętowana w sakiewce, zabezpieczyłeś moją winę.