« Psal 103:15 Księga Psalmów 103:16 Psal 103:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:15) Bo duch przejdzie w niem i nie ostanie, i nie pozna więce miesta swego.
2.PS.PUŁAWSKI(102:15) Bo duch przedzie w niem i nie zstoji sie, i nie poznaje ❬więcej❭ miasta swego.
3.WUJEK.1923Albowiem powienie wiatr nań, i nie ostoi się, i więcéj nie pozna miejsca swego.
4.GDAŃSKA.1881Gdy nań wiatr powienie, aliści go niemasz, ani go więcej pozna miejsce jego.
5.GDAŃSKA.2017Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce.
6.PS.BYCZ.1854Kiedy wiatr przejdzie, nad-nim, tedy-nie-ma-go; nawet-nie pozna-go już, miejscé-jego.
7.GÖTZE.1937Gdy wiatr nad nim przejdzie, niema go, i miejsce jego nie zna go więcej.
8.CYLKOWGdy wiatr przejdzie po nim, niemasz go, a nie poznaje go już miejsce jego.
9.KRUSZYŃSKIGdy wiatr powieje nań, już go niemasz, i miejsca swego nie pozna więcej.
10.ASZKENAZY Że wiatr go musnął w przelocie a niemasz go i nie rozpozna go więcej miejsce jego.
11.SZERUDAGdy nań wiatr powieje, już go nie ma, i już go nie ujrzy miejsce jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:16) Ledwie musnął go wiatr, a już go nie ma, i własne miejsce już go nie poznaje.
13.TYSIĄCL.WYD5ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
14.BRYTYJKAGdy wiatr nań powieje, już go nie maI już go nie ujrzy miejsce jego.
15.POZNAŃSKAlecz ledwie wiatr powieje, już go nie ma, nie pozostaje po nim nawet ślad.
16.WARSZ.PRASKAlecz znika natychmiast kiedy wiatr powieje, i nie poznaje go już miejsce jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wiatr po nim przejdzie – nie ma go i już go nie poznaje jego miejsce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma, Nie widać go na jego dawnym miejscu.
19.TOR.PRZ.Wiatr na niego powieje i nie ma go, i nie zauważy się więcej jego miejsca.