« Psal 103:16 Księga Psalmów 103:17 Psal 103:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:16) Ale miłosierdzie boże od wieka aż do wieka nad bojącymi sie jego (102:17a) a prawda jego nad syny synowymi,
2.PS.PUŁAWSKI(102:16) Ale miłosierdzie boże od wieka aż do wieka nad bojącymi sie jego, (102:17a) ❬a prawda jego na syny synow,❭
3.WUJEK.1923Ale miłosierdzie Pańskie od wieku i aż do wieku nad tymi, którzy się go boją, i sprawiedliwość jego na syny synów
4.GDAŃSKA.1881Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów,
5.GDAŃSKA.2017Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów;
6.PS.BYCZ.1854Ale,-dobroć Pana, od-wieków, i-aż-do-wieczności, dla bojących-się-Go; a,-sprawiedliwość-Jego, nad-dziećmi dzieci.
7.GÖTZE.1937Ale dobroć Pana trwa od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego nad dziećmi dzieci.
8.CYLKOWAle łaska Boga od wieku do wieku dla wielbicieli Jego; a sprawiedliwość Jego dla wnuków.
9.KRUSZYŃSKIA miłosierdzie Pańskie od wieków i aż na wieki nad tymi, co się Go boją; a sprawiedliwość Jego nad synami synów,
10.ASZKENAZY Wszak łaska Jehowy od wieczności po wieczność nad tymi, co żywią bojaźń Jego, zaś miłość Jego sprawiedliwa nad synami synów.
11.SZERUDAAle łaska Pana na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla potomków tych,
12.TYSIĄCL.WYD1(102:17) A miłosierdzie Pańskie od wieków na ziemi wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
13.TYSIĄCL.WYD5A łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami [ich] synów,
14.BRYTYJKALecz łaska Pana od wieków na wiekiDla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
15.POZNAŃSKAAle wieczna jest łaska Jahwe dla Jego czcicieli, Jego sprawiedliwość dla synów i wnuków,
16.WARSZ.PRASKAŁaska zaś Pana trwa na wieki i zawsze wobec tych wszystkich, którzy się Go boją. A dobroci Jego doświadczają synowie i synowie synów
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale łaska BOGA od wieku do wieku dla tych, którzy Go wielbią; a jego sprawiedliwość dla synów synów,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAle łaska PANA trwa od wieków na wieki - Nad tymi, którzy się Go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów -
19.TOR.PRZ.Ale miłosierdzie Jhwh od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a Jego sprawiedliwość nad synami synów;