« Psal 103:2 Księga Psalmów 103:3 Psal 103:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:3) jenż sie slutuje nade wszemi lichotami twymi, jenże uzdrawuje wszećki niemocy twoje,
2.PS.PUŁAWSKI(102:3) jen miłość czyni wszem złościam twoim, jenże uzdrawia wszystki niemocy twoje,
3.WUJEK.1923Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje: który uzdrawia wszystkie choroby twoje.
4.GDAŃSKA.1881Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
5.GDAŃSKA.2017On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby;
6.PS.BYCZ.1854Tego, przebaczającego wszystkim nieprawościom-twoim; Tego, uzdrawiającego wsze niemoce-twoje.
7.GÖTZE.1937Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje i uzdrawia wszystkie choroby twoje;
8.CYLKOWKtóry wybacza wszystkie winy twoje, który leczy wszystkie dolegliwości twoje.
9.KRUSZYŃSKIKtóry odpuszcza wszystkie nieprawości twoje - uzdrawia wszystkie dolegliwości twoje.
10.ASZKENAZY Który wybacza wszystkiemu grzechowi twojemu, który uzdrawia wszystkie niechlujstwo twe,
11.SZERUDAOn odpuszcza wszystkie winy twoje, uzdrawia wszystkie choroby twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:3) On odpuszcza wszystkie twe winy, On wszystkie niemoce twe leczy,
13.TYSIĄCL.WYD5On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,
14.BRYTYJKAOn odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
15.POZNAŃSKATo On odpuszcza wszystkie twe przewiny i leczy wszystkie twoje niemoce.
16.WARSZ.PRASKAOn ci przebaczył wszystkie twoje winy, On cię uzdrawia ze wszystkich chorób twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On wybacza wszystkie twe winy oraz leczy wszystkie twe dolegliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTo On przebacza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby.
19.TOR.PRZ.On przebacza wszystkie twoje nieprawości, On uzdrawia wszystkie twoje choroby;