« Psal 103:4 Księga Psalmów 103:5 Psal 103:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:5) jenże napełnił w dobrem żądost twoję; otnowi sie jako orłowi młodość twoja.
2.PS.PUŁAWSKI(102:5) jenże napełnia w dobrym żądzą twoję; odnowi sie jako orłowa młodość twoja.
3.WUJEK.1923Który napełnia dobrami żądzą twoję; odnowi się, jako orłowa młodość twoja.
4.GDAŃSKA.1881Który nasyca dobrem usta twoje, a odnawia jako orła młodość twoję.
5.GDAŃSKA.2017On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.
6.PS.BYCZ.1854Tego, nasycającego dobrém, usta-twe; tak, że odnowi-się, jak-orła, młodość-twoja.
7.GÖTZE.1937Który nasyca dobrami duszę twoją; że odnawia się jako orła młodość twoja.
8.CYLKOWKtóry nasyca dobrem czerstwość twoję, że się odnawia jak u orła młodość twoja.
9.KRUSZYŃSKIKtóry dobrami nasyca starość twoją - młodość twoją jako orła odnawia.
10.ASZKENAZY Który tem, co najlepsze syci krasę dzieciństwa twego, odnowisz się jako orzeł w twej sile młodzieńczej.
11.SZERUDAOn nasyca dobrem życie twoje tak, że odnawia się jaku orła młodość twoja.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:5) On twoje życie nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.
13.TYSIĄCL.WYD5On twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość twoja jak orła.
14.BRYTYJKAOn nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
15.POZNAŃSKAOn napełnia darami twój wiek dojrzały, że jak u orła odnawia się twoja młodość.
16.WARSZ.PRASKAOn ciebie darzy swymi dobrami, póki żyjesz, i jak orłowi odnawia ci życie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On nasyca szlachetnością twą piękność, a twą młodość odnawia na podobieństwo orła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nasyca dobrem twą codzienność, Tak że twoja młodość odnawia się - jak u orła.
19.TOR.PRZ.On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.