« Psal 104:11 Księga Psalmów 104:12 Psal 104:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:13) Nad nimi ptacy niebia bydlić będą, z pośrzod opok dadzą głosy.
2.PS.PUŁAWSKI(103:13) Nad nimi ptacy nieba bydlić będą, z pośrod opok dadzą głosy.
3.WUJEK.1923Nad nimi mieszkać będą ptaszkowie powietrzni; z pośrodka skał wydadzą głosy.
4.GDAŃSKA.1881Przy nich mieszka ptastwo niebieskie, a z pośród gałązek głos wydaje.
5.GDAŃSKA.2017Przy nich mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi.
6.PS.BYCZ.1854Przy-nich, ptaki niebios, zatrzymują-się, co, z-pomiędzy gałęzi, wydają swój głos.
7.GÖTZE.1937Przy nich mieszkają ptaki niebieskie; z pośród gałęzi dają słyszeć głos swój.
8.CYLKOWPonad niemi ptactwo nieba spoczywa, z pośród gałęzi wydają głos.
9.KRUSZYŃSKINad niemi zamieszka ptactwo niebieskie, zpośród gałązek głos wydawać będzie.
10.ASZKENAZY Nad nimi rozsiedli się ptactwo niebios, z pośród podwójnego odezwie się gniazda.
11.SZERUDANad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świegoce pośród gałęzi.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:12) obok nich mieszka ptactwo niebieskie, wydaje głos wśród gałęzi.
13.TYSIĄCL.WYD5nad nimi mieszka ptactwo podniebne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje.
14.BRYTYJKANad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, Świergoce pośród gałęzi.
15.POZNAŃSKANad nimi ptactwo niebieskie się gnieździ i śpiewa pomiędzy gałęziami.
16.WARSZ.PRASKANad ich brzegami gnieździ się niebieskie ptactwo, którego śpiew dobywa się spośród gałęzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponad nimi mieszka ptactwo nieba i z gałęzi wydaje głos.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNad nimi mieszka ptactwo niebios, Spośród listowia wydaje głos.
19.TOR.PRZ.Nad nimi osiedli się ptactwo niebios; spośród listowia wyda swój głos.