« Psal 104:14 Księga Psalmów 104:15 Psal 104:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:16b) a wino uwiesieli sierce człowiecze albo ludskie, (103:17) by uwiesielił lice w oleju, a chleb sierce człowiecze śćwirdzi {albo posili}.
2.PS.PUŁAWSKI(103:16b) a wino uwiesieli sierce człowiecze, (103:17) by uwiesielił lice w oleju, a chleb sierce człowiecze stwirdzi.
3.WUJEK.1923Aby wino uweseliło serce człowiecze; aby uweselił oblicze oliwą, a chleb serce człowiecze potwierdził.
4.GDAŃSKA.1881I wino, które uwesela serce człowiecze, od którego się lśni twarz jako od oleju; i chleb, który zatrzymuje żywot ludzki.
5.GDAŃSKA.2017I wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie.
6.PS.BYCZ.1854On, nawet-winem rozwesela umysł człowieka, z-przydaniem-blasku twarzy jego, od-oleju; a-chlebem, sercé człowieka pokrzepia.
7.GÖTZE.1937I wino, które rozwesela serce człowieka, i olejek, od którego lśni się oblicze jego, i chleb, który wzmacnia serce człowiecze.
8.CYLKOWBy wino rozweselało serce człowieka, aby jaśniało oblicze od oliwy, a chléb ciało człowieka posilał.
9.KRUSZYŃSKIi wino, które uwesela serce człowieka, czyniąc' twarz lśniącą, jako od oleju, i chleb, który podtrzymuje życie ludzkie.
10.ASZKENAZY I wino, co serce rozweseli człowieka, aby rozjaśnić oblicze bardziej niżli oliwa, i chleb, co wesprze serce człowieka.
11.SZERUDAi wino, co rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się twarz, i chleb, co wzmacnia serce człowieka.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:15) i wina, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił.
13.TYSIĄCL.WYD5i wino, co rozwesela serce ludzkie, oliwę, co rozpogadza twarze, i chleb, co krzepi ludzkie serce.
14.BRYTYJKAI wino, które rozwesela serce człowieka, Oliwę, od której lśni się oblicze, I chleb, co wzmacnia serce człowieka.
15.POZNAŃSKAaby miał wino, co uwesela serce człowiecze, i oliwę, która czyni twarz lśniącą, i chleb, który pokrzepia serce człowieka.
16.WARSZ.PRASKAi wina, co cieszy jego serce. On sobie twarz rozjaśnia oliwą, a chlebem umacnia swoje ludzkie serce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I by wino rozweselało serca ludzi, ich oblicze jaśniało od oliwy, a chleb posilał wnętrze człowieka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOraz wino, które cieszy jego serce, Tak że namaszcza olejkiem swą twarz, I spożywa chleb, który go pokrzepia.
19.TOR.PRZ.I wino, które rozweseli serce człowieka, i oliwę, od której zostanie rozjaśnione oblicze, i chleb, który wzmocni serce człowieka.