« Psal 104:17 Księga Psalmów 104:18 Psal 104:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:19b) gory wysokie jeleniom, opoka ubieżenie jeżom {albo uciekanie}.
2.PS.PUŁAWSKI(103:19b) gory wysokie jeleniom, opoka utoka jeżom.
3.WUJEK.1923Góry wysokie jeleniom; opoki ucieczka jeżom.
4.GDAŃSKA.1881Góry wysokie dzikim kozom, a skały są ucieczką królikom.
5.GDAŃSKA.2017Wysokie góry są dla górskich kozłów, a skały schronieniem dla królików.
6.PS.BYCZ.1854Góry wysokie, kozom-dzikim, a, skały, przytułkiem krolikom.
7.GÖTZE.1937Wysokie góry — dla kozic, a skały dla góralków są ucieczką.
8.CYLKOWGóry wysokie dla kozic, skały schronieniem dla królików.
9.KRUSZYŃSKIGóry wysokie dla dzikich kóz, skały ucieczką dla królików.
10.ASZKENAZY Góry wysokopienne dla jeleni, skały, schronienie dla zająców.
11.SZERUDAGóry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem dla borsuków.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:18) Wysokie góry dla kozic, a skały są dla świstaków kryjówką.
13.TYSIĄCL.WYD5Wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla góralków.
14.BRYTYJKAGóry wysokie są dla kozic, Skały są schronieniem świstaków.
15.POZNAŃSKAGóry wysokie są dla kozic, skały schronisko dają świstakom.
16.WARSZ.PRASKADo kozic należą wysokie góry, borsuki wśród skał znajdują schronienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wysokie góry dla kozic, skały schronienia dla królików.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysokie góry przeznaczyłeś dla kozic, Skały na schron dla borsuków,
19.TOR.PRZ.Wysokie góry dla górskich kozic, a skały schronieniem dla królików.