« Psal 104:2 Księga Psalmów 104:3 Psal 104:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:3b) jenże pokrywasz wodami wirzchy jego, (103:4) jenże kładziesz obłok wstąpienie twoje, jenże chodzisz na skrzydlech wiatrow,
2.PS.PUŁAWSKI(103:3b) jenże pokrywasz wodami wirchy jego, (103:4) jenże kładziesz obłok wstąpienie twoje, jenże chodzisz na skrzydlech wiatrow,
3.WUJEK.1923Który rozciągasz niebo jako skórę: który okrywasz wodami wierzch jego: który kładziesz obłoki wstępem twoim, który chodzisz na skrzydłach wiatrowych.
4.GDAŃSKA.1881Któryś zasklepił na wodach pałace swoje; który używasz obłoków miasto wozów; który chodzisz na skrzydłach wiatrowych;
5.GDAŃSKA.2017Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru.
6.PS.BYCZ.1854Który,-zasklepiającym, w-wodach, wyższe-piętra-swoje; który-czyniącym obłoki, powozem-swoim; który-przechadzającym-się, na skrzydłach wiatru.
7.GÖTZE.1937Który belki pałacu swego zakłada w wodach, który obłoki czyni Swym pojazdem, jeździ na skrzydłach wiatru;
8.CYLKOWPokrywasz wodami górne sklepienia Twoje, czynisz obłoki wozem Twoim, unosisz się na skrzydłach wiatru.
9.KRUSZYŃSKIZasklepiłeś na wodach pałace swoje, zamiast wozu swego stawiasz obłoki; na skrzydłach wiatru się unosisz.
10.ASZKENAZY Który ochładzasz wodami stopnie Swe, dawasz obłoki za Swój pojazd, który kroczysz na skrzydłach wiatru.
11.SZERUDABudujesz na wodach pałace swoje; czynisz obłoki rydwanem swoim, biegniesz na skrzydłach wiatru.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:3) nad wody wzniosłeś Twe komnaty. Na chmurach jedziesz jak na rydwanie, przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
13.TYSIĄCL.WYD5wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
14.BRYTYJKABudujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz obłoki rydwanem swoim, Suniesz na skrzydłach wiatru.
15.POZNAŃSKAna wodach wzniosłeś Twe mieszkanie. Z obłoków uczyniłeś rydwan dla siebie, chodzisz na skrzydłach wiatru.
16.WARSZ.PRASKAWzniosłeś swój dom nad wodami, Twoim rydwanem są obłoki, a poruszasz się na skrzydłach wichru silnego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje górne sklepienia pokrywasz wodami, Twym wozem czynisz obłoki i unosisz się na skrzydłach wiatru.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wodach wznosisz piętra swych komnat, Obłoki czynisz swym rydwanem, Lecisz na skrzydłach wiatru.
19.TOR.PRZ.Wznosisz na wodach swoje tarasy, czynisz obłoki swoim rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru.