« Psal 104:30 Księga Psalmów 104:31 Psal 104:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:32) Bądź sława gospodnowa na wieki; wiesielić sie będzie Gospodzin we wszech skutcech swych {albo swojich},
2.PS.PUŁAWSKI(103:32) Bądź sława boża na wieki; wiesielić sie będzie Gospodzin w dzielech swoich,
3.WUJEK.1923Niechajże chwała Pańska będzie na wieki: będzie się Pan weselił w uczynkach swoich.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże będzie chwała Pańska na wieki; niech się rozweseli Pan w sprawach swoich.
5.GDAŃSKA.2017Niech chwała PANA trwa na wieki, niech się raduje PAN swymi dziełami.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będzie chwała Pana, na-wieki; niech-się-rozraduje Pan, w-dziéłach-swoich.
7.GÖTZE.1937Wspaniałość Pana niech trwa na wieki! Niech się rozraduje Pan z dzieł Swoich.
8.CYLKOWOby była chwała Boga na wieki, oby radował się Bóg tworami Swojemi.
9.KRUSZYŃSKINiechaj chwała Pańska będzie na wieki! Niech się ucieszy Pan w sprawach swoich!
10.ASZKENAZY Niechajbyż była chwała Jehowy na wieczność, niech się raduje Jehowa Swojemi dziełami!
11.SZERUDANiech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi!
12.TYSIĄCL.WYD1(103:31) Niech chwała Pańska trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich,
13.TYSIĄCL.WYD5Niech chwała Pana trwa na wieki; niech Pan się raduje z dzieł swoich.
14.BRYTYJKANiech chwała Pana trwa na wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi!
15.POZNAŃSKANiech chwała Jahwe trwa na wieki! Niech Jahwe się raduje ze swoich dzieł!
16.WARSZ.PRASKANiechaj na wieki trwa wielkość Pana i niech radują Pana zawsze Jego dzieła.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech WIEKUISTEMU będzie chwała na wieki, niech BÓG raduje się Swoimi stworzeniami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech PAN w swojej chwale trwa wiecznie, Niech się raduje swoimi dziełami!
19.TOR.PRZ.Niech chwała Jhwh będzie na wieki, niech się raduje Jhwh swoimi dziełami.