« Psal 108:10 Księga Psalmów 108:11 Psal 108:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:12) Wszako ty, Boże, jenże opędził jeś nas? I nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych {albo w siłach naszych}?
2.PS.PUŁAWSKI(107:12) Wszako ty, Boże, jenżeś odpędził nas? I nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych?
3.WUJEK.1923(108:12) Izali nie ty, Boże, któryś nas odrzucił? i nie wynidziesz, Boże, z wojski naszemi?
4.GDAŃSKA.1881(108:12) Izali nie ty, o Boże! któryś nas był odrzucił, a nie wychodziłeś, o Boże! z wojskami naszemi?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami?
6.PS.BYCZ.1854(108:12) Czyliż-nie Ty, o-Boże! coś opuścił-nas, i-nie występowałeś z-wojskami-naszemi?
7.GÖTZE.1937(108:12) Nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wyruszałeś z wojskami naszemi, o Boże?
8.CYLKOW(108:12) Czyliż nie Ty Panie, któryś nas porzucił, a nie występowałeś o Panie, wśród zastępów naszych.
9.KRUSZYŃSKI(108:12) I zaliż nie Ty, o Boże, coś nas opuścił? i nie wychodziłeś, o Boże, z wojskami naszemi!
10.ASZKENAZY (108:12) Wszak Ty, o Boże, który nas poniechasz i nie wyruszysz z naszymi zastępy!
11.SZERUDA(108:12) Czyż nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?
12.TYSIĄCL.WYD1(107:12) Czyż nie Ty, o Boże, któryś nas odrzucił, i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
13.TYSIĄCL.WYD5(108:12) Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
14.BRYTYJKA(108:12) Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?
15.POZNAŃSKA(108:12) Czyż to nie Ty, o Boże, któryś nas odrzucił, i już nie wyruszasz, Boże, z naszymi wojskami?
16.WARSZ.PRASKA(108:12) Czyż więc nas odrzuciłeś, o Boże? Czy nie wyjdziesz już, o Boże, z wojskami naszymi?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:12) Czyż nie Ty, Boże, który nas porzuciłeś? I nie występowałeś, Boże, pośród naszych zastępów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:12) Czy nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi hufcami?