« Psal 110:2 Księga Psalmów 110:3 Psal 110:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(109:4) Z tobą początek w dzień mocy twojej w światłościech świętych; ❬z żywota❭ przed świtaniem urodził jeśm cię.
2.PS.PUŁAWSKI(109:4) Z tobą początek w dzień mocy twojej w światłościach [twoich] ❬świętych❭; od żywota przed lucyferem urodziłeśm cie.
3.WUJEK.1923Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojéj w jasnościach świątości: z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię.
4.GDAŃSKA.1881Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu.
5.GDAŃSKA.2017Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości.
6.PS.BYCZ.1854Lud-twój, będzie chętnym-darów, w-dniu zarządu wojskiem-twojém, w-wystawnościach świątyni; ty, z-łona zorzy-porannéj, będziesz-miał rosę młodzi twojéj.
7.GÖTZE.1937Lud Twój będzie pełen dobrej woli w dzień pochodu wojsk Twoich; w świętej ozdobie z łona jutrzenki pojawi się jako rosa młodzież Twoja.
8.CYLKOWLud twój ochoczy w dzień walki twojéj, w stroju świątecznym; od urodzenia młodzież tobie oddana, rosa twéj młodzieży.
9.KRUSZYŃSKILud Twój będzie chętny w dzień zwycięstwa Twego, w ozdobach świętości. Jako rosa na świtaniu zrodzi się Tobie potomstwo.
10.ASZKENAZY Lud twój pełen ofiarności w dzień twojego boju, - w blaskach świętości od łona macierzystego zabłyśnie ci jutrzenką rosa twojego dzieciństwa.
11.SZERUDALud twój dobrowolnie stanie w dniu wyprawy twojej. W ozdobie świętej, z łona zorzy jak rosa zjawi się młódź twoja.
12.TYSIĄCL.WYD1(109:3) Przy Tobie panowanie od dnia Twych narodzin w blaskach świętości: przed jutrzenką zrodziłem Cię jak rosę».
13.TYSIĄCL.WYD5Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.
14.BRYTYJKALud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej.
15.POZNAŃSKATwe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodziny od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa.
16.WARSZ.PRASKATwoje jest panowanie za dni mocy Twojej, gdy przyodziejesz się w święte, kosztowne szaty Twoje. Zrodziłem Cię przed najwcześniejszą jutrzenką, (na świat cię wydałem) jako pierwszą rosę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twój lud ochoczy, w świątecznym stroju w dzień twojej walki; młodzież od urodzenia ci oddana, rosa twojej młodzieży.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTwój lud będzie gotów, gdy z mocą wystąpisz. W świętych ozdobach, od samego rana, Czekać będzie na Ciebie rosa Twej młodzieży.
19.TOR.PRZ.Twój lud będzie ochoczy w dniu twojej potęgi, w ozdobach świętości, z łona świtu. Dla ciebie czeka rosa twojej młodości.